Kan jag göra avdrag för kapitalförlust utomlands och kan tidigare säljare, som inte var skattskyldig i Sverige vid tidpunkten för försäljning, beskattas i efterhand?

2018-04-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Har köpt en lägenhet i London dec 2016 och sålt lägenheten i Maj 2017 med förlust. Jag är obegränsat skattskyldig i Sverige och har inte bott stadigvarande / Varit skriven i lägenheten i London under tiden. Kan jag dra av förlusten i min svenska deklaration för Inkomståret 2017?Finns det någon risk att säljaren som 2016 var skattskyldig i England och fick reavinsten skattefritt enligt Engelska regler då det var deras huvudsakliga bostad kan bli skattskyldiga på något sätt, eller att de i efterhand kan bli skattskyldiga i Sverige för 2016 då de sedan 2017 är skattskyldiga i Sverige (har flyttat hem dec 2016)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Notera att jag nedan utgår från att du sålt en lägenhet som varit privatbostad och att du inte innehaft lägenheten som ett led i näringsverksamhet. Skulle det inte vara fråga om privatbostad, får du gärna meddela detta så återkommer jag med ett nytt svar. Du nämner att du varit obegränsat skattskyldig i Sverige vid tiden för försäljningen, varför jag inte kommenterar detta mer ingående.

Kan jag göra avdrag?

I det fall du har sålt bostadsrätt med förlust får du gör avdrag för halva förlusten (46 kap. 18 § 2 stycket inkomstskattelag (1999:1229). Du kan bara göra avdraget det år du har haft förlusten. Den avdragsgilla delen av förlusten drar du av från vinster och andra inkomster som du tar upp i kapital. Skulle förlusten vara större än vinsterna och inkomsterna får du ett underskott i kapital. Detta gäller även för bostadsrätter sålda utomlands.

Vad kan jag göra avdrag för?

Du får bara avdrag för verkliga förluster. Beror förlusten på att du har sålt en fastighet till underpris (ett pris som understiger fastighetens marknadsvärde) måste du visa att försäljningen har gjorts utan avsikt att öka köparens förmögenhet. Annars har du inte rätt till avdraget. Om du eller en närstående till dig har fått en förmån eller rättighet (direkt eller indirekt) som har ett visst värde, men som inte ska räknas in i försäljningspriset, ska du ändå beakta värdet när du bedömer om det har uppkommit en förlust.

Vad händer efter avdraget?

Får du ett underskott får du en skattereduktion som minskar skatten på dina förvärvsinkomster. På underskott upp till 100 000 kr får du skattereduktion med 30 procent. Överstiger underskottet 100 000 kr får du skattereduktion med 30 000 kr plus 21 procent på den del av underskottet som överstiger 100 000 kr. Skulle du inte kunna utnyttja hela skattereduktionen det år du har haft förlusten kan du inte spara den till ett kommande år.

Säljarens skattskyldighet

Du nämner att den tidigare säljaren (jag uppfattar det som den personen som sålde till dig) var skattskyldig i England för tidpunkten vid försäljningen. Eftersom denne inte var skattskyldig (varken obegränsat eller begränsat) i Sverige vid den tidpunkten, kan inte Sverige påföra denne skattskyldighet retroaktivt. Förvisso nämner du att personen flyttade åter till Sverige samma år som försäljningen av bostaden. Vid inflyttning till Sverige inträder dock obegränsad skattskyldighet från dagen för ankomsten hit. Den som stadigvarande vistas här i landet anses obegränsat skattskyldig från första dagen av den stadigvarande vistelsen här. Personen kan sålunda inte beskattas i efterhand för försäljningen. Det sak dock noteras, att uppgifterna avseende säljaren är knapphändiga och det kan likväl vara så att denne ska anses ha varit begränsat skattskyldig under tiden för försäljningen, vilket skulle resultera i att denne ska beskattas i Sverige. Det föreligger dock inga uppgifter i frågan som antyder detta.

Slutsats

Du kan alltså göra avdrag för förlusten efter försäljningen. Får du ett underskott får du en skattereduktion som minskar skatten på dina förvärvsinkomster. Den tidigare säljaren kan inte beskattas i efterhand i Sverige.

Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket om du vill ha stöd med att upprätta deklarationen.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81873)