Kan jag genom ett villkor om full äganderätt i vårt inbördes testamente förordna om kvarlåtenskapen efter min make genom ett eget testamente?

Min man och jag har 2 gemensamma barn och inga särkullsbarn. Vi har ett testamente där det står att efter 1:a avlidna maken, ärver den andra med full äganderätt och därefter ska båda barnen dela lika och utgöra deras enskilda egendom. Nu har dock ena barnet tagit avstånd från oss, varför vi vill att hen endast ärver sin laglott. Vi kan ju riva det testamentet, men eftersom min make nu är svårt sjuk är min fråga om jag ärver med full äganderätt, så att jag senare kan testamentera så hen endast får sin laglott, eller måste det skrivas redan innan första maken avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB)

I grunden gäller följande. I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det betyder att den efterlevande maken ärver före gemensamma barn. Barnen har sedan rätt till efterarv när båda föräldrarna har gått bort. Det som ärvs efter den först avlidne maken kommer att innehas med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten möjliggör exempelvis konsumtion och/eller försäljning, men den andel som innehas med fri förfoganderätt kan den efterlevande maken däremot inte disponera över genom ett testamentariskt förordnande. I 3 kap. 2 § 1 st. ÄB in fine anges nämligen att den efterlevande maken inte genom testamente får bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar.

Till skillnad från den fria förfoganderätten innebär den fulla äganderätten att den efterlevande maken kan förfoga över den egendom som erhållits i arv utan begränsningar, dvs. även genom testamentariska förordnanden. Det får den praktiska konsekvensen för er del att för det fall din make, på grund av dennes nuvarande sjukdomstillstånd, skulle avlida före dig räcker, såvitt jag kan bedöma, ert inbördes testamente eftersom det stipulerar just full äganderätt ingenting annat. Som svar på din faktiska (och enda) fråga kan därför sägas att det inte föreligger något behov av att upprätta ett nytt gemensamt testamente. Du kommer genom villkoret om full äganderätt att kunna ombesörja detta på egen hand den dagen din make inte längre är i livet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”