Kan jag gå ut trots regeringens rekommendationer pga corona?

FRÅGA
Min fru har begärt skilsmässa och tingsrätten begär att jag ska komma in med yttrande nu.Jag är 73 år och ska enl. regeringen inte träffa några personer pga corona.Kan jag på laglig grund begära anstånd till myndigheterna upphäver karantänen.Jag kan inte gå ut och skaffa ett jur. ombud.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga så har du inte corona, dvs. sjukdomen covid-19, utan följer regeringens rekommendationer och därför stannar inne på grund av din ålder. Är det dock så att jag tolkat din fråga fel och du är sjuk i covid-19 så kommer jag kort besvara vad som gäller även i den situationen.

Om du inte är sjuk i covid-19

Är du inte sjuk utan istället håller dig hemma i enlighet med regeringens rekommendationer så är mitt svar på din fråga att du inte behöver söka något anstånd eller liknande hos någon myndighet. Är du frisk men är hemma på grund av din ålder så följer du just nu helt enkelt en rekommendation. Det är väldigt bra att du noga följer regeringens rekommendationer. Det är dock inte olagligt för dig att gå ut, trots att du är över 70.

Ännu en gång vill jag bara poängtera att det är väldigt bra att du följer rådande rekommendationer. Jag vill inte heller uppmuntra dig att bryta mot dessa. Det jag säger är helt enkelt att du inte bryter mot någon lag eller regel om du ändå går ut. Därför kan du också skaffa ett juridiskt ombud utan hinder av covid-19.

Om du är sjuk i covid-19

Om du däremot har sjukdomen covid-19 ska du inte gå ut. Har du dessutom satts i karantän får du inte gå ut, du får inte lämna bostaden eller ta emot besök. Det är smittskyddsläkaren i din region som beslutar om karantän, och har du fått ett beslut om karantän mot dig så bör du veta det. Beslutet om karantän är ett individuellt beslut och kan överklagas.

Är du sjuk i covid-19 kan du alltså inte gå ut och t.ex. bestämma möte med ett juridiskt ombud.

Vill du läsa mer än vad jag skrivit till dig i mitt svar råder jag dig att gå in på följande länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (769)
2020-11-28 Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?
2020-11-27 Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (86931)