Kan jag framtvinga en försäljning av vår gemensamma bostad när vi ska separera?

2020-08-25 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och sambon har bestämt att gå isär. Vi äger bostad tillsammans och han vill inte sälja den. Hur gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta hur du ska göra för att framtvinga en försäljning av er gemensamma bostad. I mitt svar kommer jag att utgå från att det inte finns något samboavtal eller samägandeavtal som åsidosätter de lagstadgade reglerna.

Jag kommer att tillämpa sambolagen (SamboL) och lagen om samäganderätt (SamägL).

Bodelning enligt sambolagen

En bodelning ska göras när ert samboförhållande upphör och någon av er begär det inom ett år (8 § SamboL). Bostaden som är ert gemensamma hem utgör samboegendom och ska ingå i bodelningen (3 och 5 § SamboL). I bodelningen ska även bohag som införskaffats för gemensam användning ingå (3 och 6 § SamboL). Den som övertar bostaden ska kompensera den andra för det genom avräkning på sin andel i samboegendomen eller betala motsvarande värde i pengar (17 § SamboL). Om din sambo saknar ekonomiska möjligheter att kompensera dig, genom att t.ex. köpa ut din del i bostaden, så måste bostaden alltså säljas.

Om ni inte kommer överens och du behöver hjälp med att få ut din del i boet kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten (26 § SamboL med hänvisning till 17 kap. 1 § ÄktB). Kostnaderna för en bodelningsförrättare ska som huvudregel betalas av makarna med hälften vardera (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB).

Tvångsförsäljning av bostaden

För egendom som ni äger gemensamt och som ni inte har delat upp i en bodelning tillämpas lagen om samäganderätt (1 och 19 § andra stycket SamägL). Eftersom du samäger bostaden med din sambo kan du ansöka om en tvångsförsäljning hos tingsrätten (6 § SamägL). En tvångsförsäljning innebär att bostaden säljs på en offentlig auktion. Endast om din sambo kan visa att det finns "synnerliga skäl" kan din sambo förhindra detta. Synnerliga skäl tolkas enligt praxis restriktivt och avser främst ett särskilt dåligt konjunkturläge (NJA II 1905 nr 4 s. 11). Detta utgör en möjlighet för dig att framtvinga en försäljning av bostaden. Även här måste du och din sambo dela på de förvaltningskostnader som uppkommer i samband med auktionen (15 § SamägL).

Sammanfattning

Om du begär en bodelning så ska bostadens värde delas upp mellan er, tillsammans med annan samboegendom. Vill din sambo behålla bostaden så måste han kompensera dig för detta. Kan ni inte enas om bodelningen så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Det finns också en möjlighet för dig att ansöka hos tingsrätten om att hela bostaden ska säljas.

Jag föreslår att du berättar för din sambo vad det finns för lagstadgade möjligheter att vidta och att detta kommer att medföra extra utgifter för er båda. Skulle han inte vara samarbetsvillig efter det så föreslår jag att du ansöker om en tvångsförsäljning hos tingsrätten.

Behöver du ytterligare hjälp med hur du ska gå tillväga är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas att svaret varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2785)
2021-04-23 Vad händer med skulder mellan makar vid en skilsmässa?
2021-04-21 Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?

Alla besvarade frågor (91438)