Kan jag fortsätta att vara ensam vårdnadshavare, även om jag gifter mig?

2019-06-14 i Barnrätt
FRÅGA
Vi funderar på att gifta oss, bor och har hus ihop. barn nummer 1 har vi gemensamm vårdnad om. medans barn nr 2 är jag ensam vårdnadshavare om. Och vill vara i fortsättningen. Är det juridiskt möjligt om vi skulle gifta oss?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om du kan fortsätta att ha ensam vårdnad om barn nr. 2, även om du skulle gifta dig med din partner. I mitt svar utgår jag från att du är biologisk förälder till barn nr. 2.

Reglerna om vårdnad finns i föräldrabalken (FB), som jag kommer att hänvisa till.

Kort sagt beror svaret på om din partner också är biologisk förälder till barn nr. 2.

Om din partner är barnets biologiska förälder

Din partner kommer automatiskt att bli vårdnadshavare till barn nr. 2 om ni gifter er och hen är barnets biologiska förälder (6 kap. 3 § första stycket FB). Det innebär att ni får gemensam vårdnad om barnet och att du inte kan fortsätta att vara ensam vårdnadshavare.

Om din partner inte är barnets biologiska förälder

Vårdnaden kommer inte att förändras av att ni gifter er om din partner inte är barnets biologiska förälder. Då kan du alltså fortsätta att vara ensam vårdnadshavare till barn nr. 2.

Din partner blir bara vårdnadshavare om hen adopterar barn nr. 2, men det kräver ditt samtycke (4 kap. 6 § andra stycket FB). Om barn nr. 2 är tolv år eller äldre så krävs även barnets samtycke (4 kap. 7 § första stycket FB).

Sammanfattning

Det är juridiskt möjligt för dig att fortsätta vara ensam vårdnadshavare, men bara om din partner inte är biologisk förälder till barn nr. 2. Om hen är biologisk förälder blir hen automatiskt barnets vårdnadshavare när ni gifter er.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1348)
2019-12-12 Skolval vid gemensam vårdnad
2019-12-11 Min son och mamman till hans barn kommer inte överens - vad ska vi göra?
2019-12-08 Vem äger minderårigs moped?
2019-12-07 Vem ärver ett barns försäkringsersättning?

Alla besvarade frågor (75564)