Kan jag fortfarande överklaga ett föreläggande av ordningsbot?

2021-03-21 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej! Jag blev idag tagen i en hastighetskontroll mätt av laser på motorvägen. Jag körde i vänsterfilen, inte snabbare än hastigheten då jag hade min farthållare på. Men när jag såg att dom stod med laser så hade jag även en skåpbil framför mig som hastigt svängde in på högerfilen så jag misstänker att dom råkade mäta skåpbilens hastighet eller så är inte deras utrustning kalibrerad.Jag låg i vänsterfilen pga omkörning, eftersom dom flesta var medvetna om deras poliskontroll och låg långt under hastighetsgränsen.Väl stoppad, så erkänner jag hastigt och skriver på att jag erkänner. Vilket jag direkt ångrar, för det verkar inte logiskt och jag har mina aningar att dom mätte fel. Kan jag fortfarande överklaga brottet/ strafföreläggandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan överklaga ett föreläggande av ordningsbot. Regler om föreläggande av ordningsbot finns i Rättegångsbalken (RB).

Föreläggande av ordningsbot
Vid hastighetsöverträdelser får en polisman utfärda en ordningsbot och det är en förenklad lagföring utanför domstolen som innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff. (48 kap 1-2 §§ RB) Ett föreläggande av ordningsbot godkänns genom att den misstänkte skriver under och erkänner gärningen (48 kap 9 §, 17 § RB) När ett föreläggande har godkänts gäller det som en dom som har vunnit laga kraft, med följd att den inte går att överklaga. (48 kap 3 § st 2 RB)

Överklaga ett föreläggande efter godkännande
Att föreläggandet har vunnit laga kraft innebär att det endast kan överklagas genom extraordinära rättsmedel. Den som vill klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot ska göra det inom ett år efter att någon åtgärd för att verkställa ordningsboten (59 kap 7 §, 10 § RB). För att få en ordningsbot undanröjd krävs att någon av förutsättningarna i 59 kap 6 § RB föreligger;

(1) om godkännande inte kan anses som en giltig viljeförklaring (2) om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigt eller (3) om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag.


Exempel;
I NJA 1994 s. 254 ansågs ett föreläggande av ordningsbot vara ogiltigt då det saknade uppgift om bötesbeloppet och ordningsboten undanröjdes.

I din situation
Det framgår att du har erkänt gärningen och därmed har du godtagit ordningsboten som har vunnit laga kraft. Det finns en möjlighet att undanröja ordningsboten men för att du ska nå framgång krävs att det har skett ett fel vid utfärdandet. Det är svårt att få igenom en sådan överklagan då det ska röra sig om särskilda omständigheter och utifrån den information som du har angett har jag svårt att se att föreläggandet skulle undanröjas.

Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (105)
2021-10-04 Syns strafföreläggandet i belastningsregistret före eller efter att strafföreläggandet har godkänts?
2021-09-27 Hur kan jag bevisa att jag inte kört för fort?
2021-09-11 Kan man överklaga en godkänd bot?
2021-08-14 Kan mn godta ett strafföreläggande i efterhand?

Alla besvarade frågor (96608)