FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte09/05/2019

Kan jag förlora mitt arv om jag inte deltar vid bouppteckningsförrättningen?

Har blivigt kallad till en bouppteckningsförrättning, den hålls i slutet på maj 2019 och personen avled i april 2018.

Riskerar jag att ej få ta del av eventuellt arv om jag ej deltar vid denna förrättning.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler kring en bouppteckning finns i 20 kap Ärvdabalken.

En bouppteckningsförrättning innebär att man tillsammans med de andra dödsbodelägarna går igenom vilka tillgångar och skulder den avlidne har. I 20 kap 2§ Ärvdabalken finns ett krav på att den som är ansvarig för bouppteckningen i god tid ska skicka ut en kallelse till alla dödsbodelägare och efterarvingar. Detta innebär däremot inte att det finns något närvarokrav för att få ditt arv. Vill du inte närvara ska du skriva under ett kallelsebevis för att intyga att du inte tänker närvara men samtidigt bekräfta att du fått kallelsen (20 kap 3§ 2 st Ärvdabalken).

Även om du själv inte närvarar vid bouppteckningsförrättningen kommer du att kunna ta del av den när den är klar. Detta kan du göra genom att begära ut en kopia från Skatteverket när den registrerats.

Sammanfattningsvis har du därmed ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningsförrättningen. Du riskerar inte heller att gå miste av din del av arvet om det finns tillgångar och du är arvinge.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen för framtida frågor.

Med vänliga hälsningar,

Elin GidingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?