FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt10/11/2020

Kan jag förhindra publicering av en bok som jag har gemensam upphovsrätt till?

Jag och min sambo har skrivit en barnbok. Vi fick ett erbjudande av ett förlag men jag tyckte det var för lågt och hon ville publicera. Kan jag bestämma att boken inte publiceras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka bestämmelser är tillämpliga?

Genom att din sambo och du har skrivit en barnbok tillsammans uppkommer en gemensam upphovsrätt för er gällande boken. Upphovsrätt uppkommer formlöst när verket, vilket jag utgår från att boken i ditt fall betraktas som, skapas och kräver således ingen registrering. Upphovsrätt regleras i upphovsrättslagen (URL).

Kan din sambo publicera barnboken utan ditt samtycke?

Den eller de som innehar upphovsrätt till ett verk har dels en ekonomisk och dels en ideell ensamrätt (2 och 3 §§ URL). Den ekonomiska rätten innebär en rätt att framställa exemplar av verket eller att göra den tillgängligt för allmänheten. På så vis medför detta även rätten att besluta om att verket inte ska publiceras eller göras tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten innebär att ni som upphovsmän har en rätt att anges som upphovsmän och att verket inte ska användas i ett kränkande sammanhang. Eftersom ni har en gemensam upphovsrätt får ingen av er förfoga över verket utan att ni båda har samtyckt till det. Om samtycke inte inhämtas av en gemensam upphovsrättsinnehavare gör personen som publicerar verket sig skyldig till upphovsrättsintrång vilket är straffbart (53 § URL).

Sammanfattningsvis så har din sambo inte rätt att ensam besluta om att barnboken ska publiceras eftersom ni innehar upphovsrätten gemensamt. Du har alltså en rätt att bestämma att boken inte ska publiceras. Om din sambo trots detta accepterar förlagets erbjudande och publicerar boken utan ditt samtycke gör hen sig skyldig till upphovsrättsintrång. Hur som helst är mitt råd till dig att försöka samtala med din sambo och komma överens om en lösning innan rättsliga åtgärder vidtas.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?