Kan jag förhindra en förälder att träffa barnet?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Min son har 2 barn. 3 och 2 år gamla deras mamma Har psykisk ohälsa. Är oberäknelig våldsam legat inne mycket. Sonen har ensam vårdnad bor själv. Vill inte mamman har umgänges rött Pgav. Mamma drog kniv inför barnen Vad säger lagen om att skydda. Barnen
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör umgänge och regleras i förädrabalken , hädanefter FB. Jag kommer börja med att allmänt gå igenom hur lagstiftningen ser ut för att sedan applicera den på ditt fall.

Det anses vara förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, se 6 kap. 2 a FB. Huvudregeln är därför att barnet har rätt till umgänge men den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, se 6 kap. 15 § FB. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Umgänget kan se ut på olika sätt och bedöms med hänsyn till barnets bästa. Umgänget är till för barnet, en förälder har därför inte en absolut rätt till umgänge med sitt barn. Det är således barnets intresse och behov av umgänge med en förälder som ska tillgodoses.

Det finns olika typer av umgänge beroende på vad som anses vara förenligt med barnets bästa i den givna situationen. I vissa fall krävs det att umgänget hålls med ett så kallat umgängesstöd. Umgängesstöd innebär att föräldern endast får umgås med barnet tillsammans med en person från socialnämnden, umgängesstödet brukar hållas i kommunens särskilda umgängeslokaler.

Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd. Ett beslut om umgängesstöd gäller för en viss tid, se 6 kap. 15 c FB. Umgängesstöd brukar dömas ut om föräldern barnet ska umgås med till exempel lider av en psykisk ohälsa. I vissa sällsynta fall kan det anses vara bäst för barnet att inte alls umgås med en förälder. Är det inte förenligt med barnets bästa att träffa föräldern fysisk kan umgänget ske på annat sätt, till exempel via telefon eller Skype.

Situationen i ditt fall

Vill du få till en ändring av umgänget och ni båda föräldrar inte kan komma överens via till exempel familjerätten, krävs det att du går till domstol. Det är svårt för mig och säga hur utfallet blir, men med hänsyn till informationen jag har fått är det möjligt att domstolen inte tycker det är förenligt med barnens bästa att mamman träffar barnen själv. Umgänge kan då förordnas med hjälp av umgängesstöd.

Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1517)
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad
2020-09-06 Har en förälder rätt att neka umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (84132)