FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/01/2019

Kan jag förbjuda mitt barn att ha flick- eller pojkvän?

Hej!

Är det ett barns rättighet att få ha en pojkvän/flickvän? Finns det någon lag som säger att föräldrar inte får förbjuda det i sin barnuppfostran och i sitt föräldraansvar? Om man som förälder inte tycker att ens barn är moget nog att ha ett förhållande, eller att man är orolig för att barnet kan bli utsatt, bör inte ansvaret åligga föräldern att sätta gränser och vägleda barnet till att inte ha ett förhållande?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen svensk lag som stadgar att en förälder har rätt att förbjuda sitt barn att ha ett förhållande. Dock stadgas det i föräldrabalkens 6 kapitel att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran, 1 §. Det som ska vara avgörande vid beslut som berör barnet ska alltid vara barnets bästa, 2a §. Något som är viktigt att komma ihåg är att föräldrarnas beslutanderätt ska vägas mot barnets mognad, det vill säga, ju äldre och mognare barnet blir desto mer inflytande bör barnet få, 2a § tredje stycket.

Om ni som föräldrar och vårdnadshavare anser att förhållandet på något sätt kan skada ert barn så är det upp till er att avgöra, med hänsyn till barnets bästa, om barnet skulle må bättre av att inte ha en flick- eller pojkvän. Ni som föräldrar kan givetvis vägleda barnet genom er uppfostran att inte ha ett förhållande om det kan verka dåligt för barnet. Vidare kan ni själva vägra att denna flick- eller pojkvän besöker er i er bostad.


Förstår att det kan vara ett svårt scenario för er som föräldrar men hoppas ni fått lite bättre förståelse och lycka till!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000