FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/07/2019

Kan jag flytta utomlands med vårt gemensamma barn utan pappans tillåtelse?

Jag och mitt ex har en son tillsammans, sonen blir 4 iår. Vi har gemensam vårdnad. Vi bor på samma ort men sonens pappa jobbar i Norge och bor där mån-tors. Jag har nu fått jobb i norge och vill flytta dit men pappan säger blankt nej. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn och gemensam vårdnad hittar du i föräldrabalken.

Samtycke krävs för flytt som kan inverka på den gemensamma vårdnaden

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att föräldrarna som har gemensam vårdnad om ett barn inte utan den andre förälderns samtycke får fatta beslut som kan anses vara ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn till ett annat land/långt ifrån den andra föräldern anses som ett beslut som är ingripande. Så länge du inte har ensam vårdnad om barnet eller har pappans medgivande så får du alltså inte flytta med barnet hur långt du vill.

Du kan ansöka om att domstol ska avgöra i frågan

I och med att ni inte är enade om ett sådant beslut så får du inte flytta med barnet. Du kan dock ansöka om att domstol ska fatta beslut i frågan, där domstolen kommer att se till vad som kan anses vara barnets bästa och vad som kan anses vara den mest stabila lösningen för att den gemensamma vårdnaden ska kunna utföras på bästa sätt.

Det är dock svårt att på rak arm säga vad domstolen kan komma fram till i och med att jag inte har information om hur långt från pappan du vill flytta. Det domstolen kommer att beakta är framför allt om flytten kommer att inverka negativt på den gemensamma vårdnaden.

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000