Kan jag flytta utomlands med vårt gemensamma barn utan pappans tillåtelse?

2019-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex har en son tillsammans, sonen blir 4 iår. Vi har gemensam vårdnad. Vi bor på samma ort men sonens pappa jobbar i Norge och bor där mån-tors. Jag har nu fått jobb i norge och vill flytta dit men pappan säger blankt nej. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn och gemensam vårdnad hittar du i föräldrabalken.

Samtycke krävs för flytt som kan inverka på den gemensamma vårdnaden

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att föräldrarna som har gemensam vårdnad om ett barn inte utan den andre förälderns samtycke får fatta beslut som kan anses vara ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn till ett annat land/långt ifrån den andra föräldern anses som ett beslut som är ingripande. Så länge du inte har ensam vårdnad om barnet eller har pappans medgivande så får du alltså inte flytta med barnet hur långt du vill.

Du kan ansöka om att domstol ska avgöra i frågan

I och med att ni inte är enade om ett sådant beslut så får du inte flytta med barnet. Du kan dock ansöka om att domstol ska fatta beslut i frågan, där domstolen kommer att se till vad som kan anses vara barnets bästa och vad som kan anses vara den mest stabila lösningen för att den gemensamma vårdnaden ska kunna utföras på bästa sätt.

Det är dock svårt att på rak arm säga vad domstolen kan komma fram till i och med att jag inte har information om hur långt från pappan du vill flytta. Det domstolen kommer att beakta är framför allt om flytten kommer att inverka negativt på den gemensamma vårdnaden.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
T Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 19:23
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72158)