Kan jag flytta utan den andre vårdnadshavarens medgivande?

2019-05-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kan jag flytta till annan kommun med gemensam vårdnad utan den andre vårdnadshavarens medgivande?Både jag och barnens andre vårdnadshavare bir i Göteborg och jag planerar att flytta till Stenungsund (30 min dörr till dörr) med barnen och min nuvarande sambo. Barnen är skrivna hos den andre vårdnadshavaren och de är hos oss exakt lika mycket, varannan vecka. Vi kommer inte överens om flytten men kan jag trots det flytta? De kommer gå kvar i samma skola och träffa sin mamma lika ofta som nu
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller om du kan flytta utan medgivande från dina barns andra vårdnadshavare som du har gemensam vårdnad med.

Inledningsvis kan konstateras att det inte finns något juridiskt som hindrar dig från att flytta. Det rör sig inte heller om någon längre flytt och därför kan barnen fortsätta i samma skola samt fortsätta bo växelvist så som jag uppfattar din fråga.

Det jag kan upplysa dig om är att du inte kan ändra barnens folkbokföringsadress eller skola utan medgivande från den andra föräldern. Det verkar inte vara aktuellt nu men om det skulle bli det gäller följande.

Barns folkbokföring bestäms av vårdnadshavarna gemensamt. Om endast en vårdnadshavare gör en flyttanmälan till Skatteverket för att ändra barnets folkbokföring utan den andra vårdnadshavarens samtycke så avvisas flyttanmälan. Efter avvisningen kommer Skatteverket inleda en utredning för att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört (30 § folkbokföringslagen). Var ett barn ska vara folkbokförd avgörs av var barnet faktiskt bor (7 § folkbokföringslagen). I första hand, när föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna ska barnet ska folkbokföras där föräldrarna gemensamt beslutar (7 a § folkbokföringslagen). I andra hand, gäller dom eller avtal som godkänts av socialnämnden där det beslutats om var barnet ska folkbokföras. I tredje hand, avgör barnets egentliga hemvist. När Skatteverket ska bedöma barnets egentliga hemvist tittar Skatteverket på om det finns en ursprungsbostad där familjen senast bodde och var folkbokförda tillsammans. Om barnet spenderar minst 40 % av sin dygnsvila där, alltså sover där, ska barnets folkbokföring inte ändras från ursprungsbostaden. Om båda föräldrarna har flyttat från ursprungsbostaden ska barnet folkbokföras där barnet spenderar flest dygnsvilor. Om barnet är lika mycket hos båda föräldrarna tar Skatteverket hänsyn till boendesituationen i övrigt, till exempel avstånd till skola, fritidsaktiviteter och närhet till område där barnet tidigare bott.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter såsom val av skola (6 kap. 11 § föräldrabalken (FB)). Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de gemensam beslutanderätt i frågor kring barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Båda föräldrarna måste alltså medverka i val av skola. Det finns inga juridiska regler kring hur man ska lösa en situation där föräldrarna inte kan komma överens om var barnet ska gå i skolan. Lösningen blir istället att tilldela en förälder ensam vårdnad över barnet.

Sammanfattningsvis är det inget som hindrar dig från att flytta. Jag råder dig dock att försöka komma överens med den andra föräldern vad gäller transport av barnen till och från skola samt sin andra vårdnadshavare, när barnen ska överlämnas då det är något som kan orsaka problem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73746)