Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?

Vi har gemensam vårdnad på papper men pappan träffar barnen varannan helg (hans val). All vardagligt ansvar ligger på mig och han har inte ens besökt dras skola. Jag lämnar över och hämtar barnen. Sporadiskt så kan han försvinna i omgångar vid resor eller om han är sjuk /upptagen. Barnen 7 och 11 bor med mig och nu vill jag flytta från Stockholm till Gävle. Är det något han kan opponera sig mot. Vad är vår (min och barnens) "rättigheter och skyldigheter" ?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått det som att du vill flytta till Gävle och att du undrar om pappan kan hindra detta.

Vem ska ta besluten?

Reglerna för dessa typer av frågar finns i föräldrabalken (FB) och en utgångspunkt enligt lagen är att en vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att ta beslut om barnet och att hänsyn ska tas till barnets vilja i förhållande till barnets mognad och ålder. Det innebär att ju äldre barnet är desto mer spelar hens vilja roll (6 kap. 11 § FB). I och med att det i ditt fall finns två vårdnadshavare (du och pappan) gäller detta beslutstagande er båda och utgångspunkten är då att ni ska ta beslut tillsammans (6 kap. 13 §). Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och en förälder kan alltså inte flytta utan att den andre har godkänt detta. Vissa undantag finns om en av vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att delta i beslutet, exempelvis för att hen är sjuk, och då räcker det med att den andre vårdnadshavaren tar beslutet själv. Om beslutet däremot gäller en större eller mer ingripande betydelse för barnets framtid så måste vanligtvis beslutet tas från båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § 2 stycket FB).

Kan pappan hindra flytten?

En flytt kan i vissa fall vara ett beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid och därför kräva att beslutet tas gemensamt från båda vårdnadshavaren. Det måste alltså ske en överenskommelse mellan dig och pappan i och med att ni har gemensam vårdnad.

Vad kan du göra nu?

För att själv kunna bestämma i frågor som berör barnet krävs det att du har ensam vårdnad. Du kan få ensam vårdnad genom att du skriver ett avtal tillsammans med pappan och att socialnämnden sedan godkänner detta, eller genom en domstolsprocess (vårdnadstvist genom 6 kap. 5 § FB). Dock hade jag rekommenderat att du använder ensam vårdnad som sista utväg. Försök istället komma överens med mamman om flytten genom att tydligt visa att en större skillnad inte egentligen kommer att ske.

Jag hoppas att jag har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Maia SadekRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000