FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/12/2017

Kan jag flytta till en annan stad utan den andra förälderns samtycke när barnen vill flytta med mig?

Jag har två döttrar tillsammans med mitt ex, som fram till nu bott varannan vecka. Den äldsta, 15 år har senaste 2 mån bara bott hos mej då hon inte trivs hos pappa.

Nu ska jag flytta till en stad 5 mil från vår nuvarande ort. vår yngre dotter, som kommer vara nästan 12 vid flytten, vill flytta med mig.

Han tvärvägrar och hävdar att det kommer endast att ske med ett domstolsbeslut dvs en tvist.

Vad kan jag göra? Hon vill ju inget annat och att prata med pappan fungerar inte.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad

Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till en annan stad med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.

Tingsrättens handläggning

Om ni inte kan komma överens om detta kan någon av er bli tvungna att vända sig till tingsrätten för ändring av vårdnad, med andra ord från gemensam till ensam vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB). Tingsrätten gör i sådana fall en bedömning av vem om er som är mest lämpad som vårdnadshavare, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB) och er samarbetsförmåga (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vid bedömningen av barnets bästa ska domstolen beakta bland annat barnets vilja mot bakgrund av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). När ett barn är över tolv år brukar domstolarna ta större hänsyn till barnets vilja.

Slutsats

Om ni har gemensam vårdnad är detta ett beslut som ni båda måste fatta tillsammans. Om ni inte kan komma överens kan någon av er bli tvungna att vända sig till tingsrätten för en ändring av vårdnad.

Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist? Ring oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Med vänliga hälsningar
Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000