Kan jag flytta till en annan stad med vårt gemensamma barn utan samtycke från den andra föräldern?

2017-11-16 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min man skall skiljas och har en son på 8 månader. Vi bor i Sthlm nu och jag vill flytta till Skåne då min familj bor där. Detta är inget min man vill då han menar på att det är hans barn med (trots väldigt lite umgänge osv) vad för rättigheter har jag som mamma? Måste jag ha hans medgivande på att flytta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB)

Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över ert barn. Vid gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § FB). Dock har den ena vårdnadshavaren rätt att ensam fatta beslut om den andra vårdnadshavaren är till exempel sjuk eller att beslutet gäller daglig omsorg (6 kap. 13 § andra stycket FB). Ju betydelsefullare beslutet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Ett beslut som att den ena vårdnadshavaren vill flytta till en annan stad med barnet, räknas som ett sådant viktigt beslut som båda vårdnadshavarna måste vara överens om.

Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist? Ring oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?