FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/09/2018

Kan jag flytta till annan ort med barnen?

Mina två barn bor med mig och är folkbokförda hos mig. Barnens pappa och jag är separerade och han har flyttat till annan ort cirka 7 mil bort. Han kan pga detta tillsammans med psykisk ohälsa inte ha barnen utan har umgänge med dem lör-sön varannan helg. Ibland inte ens det pga att han mår för dåligt.

Jag har fått jobb på annan ort och vill flytta med barnen. Vilka möjligheter har jag till det? Jag kan säkerställa umgänge mellan barnen och deras pappa även fortsättningsvis men vill ha möjlighet att flytta pga arbete. Flytten skulle oxå innebära att jag får närmare till min familj och kan ge barnen ett större socialt skyddsnät än vad vi har idag. Barnen är 7 och 11 år.

Mvh Anna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om barn finns i Föräldrabalken (FB). Du skriver inte om du har ensam vårdnad eller inte, så jag kommer utreda din fråga dels utifrån om ni har gemensam vårdnad och dels utifrån om du har ensam vårdnad.

Gemensam vårdnad
Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att ni tillsammans ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11§ och 13§ 1st). Barnets boende är en sådan fråga som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke, om inte den andre vårdnadshavaren är förhindrad att ta beslut rörande vårdnaden av barnet och frågan dessutom inte kan skjutas upp utan olägenhet (FB 6 kap. 13§ 2st). Det krävs alltså att du som huvudregel har barnens pappans tillstånd för att kunna flytta med barnen. Du skriver dock att han har psykisk ohälsa. I vissa allvarligare fall av psykisk ohälsa skulle det kunna räknas som att han är förhindrad att ta del i beslut och att du därför får ta beslutet själv. Detta är dock en bedömning som görs från fall till fall och är ingen bedömning jag kan göra utan att veta mer om er situation. Huvudregeln är alltså att du behöver samtycke vid gemensam vårdnad.

Ensam vårdnad
Om du har ensam vårdnad ser situationen annorlunda ut eftersom det då är du som bestämmer över barnens personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11§). Dessutom skriver du att du kan säkerställa umgänget mellan pappan och barnen. På grund av detta ser jag därför ingen anledning till att du inte skulle kunna flytta med barnen.

Sammanfattningsvis beror möjligheten att flytta på om du har ensam eller gemensam vårdnad över barnen. Har du gemensam vårdnad över barnen kommer du som huvudregel behöva pappans samtycke. Har du ensam vårdnad över barnen krävs inget sådant samtycke, och eftersom du kan säkerställa umgänget ser jag inga juridiska problem med flytten.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000