Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

2021-04-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Min sons far har begått brott och väntar nu rättegång, jag har tagit över ansvaret via socialtjänsten just nu, vi bor i pappans hemort och vi har separerat när vårat barn var ca 1 år, nu är han 5 och jag känner mig inte trygg i den ort vi nu bor i längre och vill verkligen flytta hem till min familj som bor på annan ort. Måste jag fortfarande gå igenom en rättstvist för detta, eller kan jag få flytta tillbaka hem med min son för att känna mig säker och mer skyddad.
SVAR

Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga situationen, och kommer göra mitt bästa för att hjälpa dig så bra som det möjligen går. Som jag tolkar din fråga så undrar du om det är okej att flytta med er gemensamma son ifrån den ort som du nu bor på till en annan ort. Jag tolkar även din fråga som att du har hela vårdnaden över barnet. Men jag kommer dock även ta upp om du och fadern har gemensam vårdnad.

När det gäller frågor om barn och vårdnaden kring dem så måste vi gå till föräldrabalken (FB) och finna de regler som är applicerbara i just detta fall.

Utgångspunkten är alltid vid frågor om vårdnad, boende och umgänge att barnets bästa går först (6 kap. 2a § FB). Barnet skall också alltid ha rätt till att få en trygg och bra omvårdnad (6 kap. 1 § FB).

Ensam vårdnad över barnen

Har du ensam vårdnad har du alltid rätten att bestämma om barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Är det då så att du känner att ni skall flytta för att det är bättre för dig och barnet kan du göra detta utan att behöva gå till honom för ett medgivande eller gå igenom en rättstvist.

Gemensam vårdnad

Är det dock så att ni har gemensam vårdnad över barnet så måste du få ett godkännande och ni måste vara eniga om att det är okej att flytta. Alla beslut skall nämligen fattas tillsammans mellan dem som har delad vårdnad om barnet ifall besluten har en större betydelse (6 kap. 13 § FB). Eftersom vart man skall bo och ifall barnet skall flytta till en annan kommun och stad är ett relativt stort beslut, är detta ett typexempel på något som kräver båda vårdnadshavarnas godkännande.

Kommer ni inte överens så kan det bli aktuellt med en rättslig tvist i och med att du kan gå till domstolen för att be dem fatta ett beslut om ni inte kommer överens (6 kap. 14 a § FB). Domstolen kan dock endast besluta om barnet kan bo hos någon av er eller växelvis, de kan inte lägga sig i vart barnet skall bo rent geografiskt. Så de kommer i tvisten att titta på om du skall få ha ditt barn ensamt och kanske med egen vårdnad eller inte. När de gör sin bedömning kommer de också utgå ifrån vad som är bäst för barnet, och ifall det är farlig för er att bo där ni lever idag finns det en stor sannolikhet att domstolen godkänner din flytt eftersom den inte heller är så många mil bort.

Sammanfattning

Ifall du har ensam vårdnad är det endast att flytta utan en vidare tvist. Är det dock så att ni har gemensam vårdnad över ert barn så behöver du ett godkännande från fadern. Men här kan du dock även välja att gå till domstolen för ett beslut om ni inte kommer överens.

Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för er. Har du fler frågor och funderingar så är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Vänligen,

Josefine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96505)