Kan jag flytta med min man till Sverige via anknytning utan att separeras?

Hej!

Lövfens nya regering öppnar upp för anhörighetsinvandring juni 2019. Enligt media gäller detta asylsökande som ska få återförenas med sina familjer.

Jag, svensk medborgare, bor i Israel med min man sen 5 år tillbaka. Vi vill flytta till Sverige tillsammans men de nuvarande reglerna för uppehållstillstånd med anknytning gör detta nästa omöjligt. I alla fall om vi inte vill separera på oss under en lång tid.

Nu verkar det ju som att det blir lättare att ta hem sin make, barn, maka etc. i och med att anhörighetsinvandring återinförs. Men gäller detta endast asylsökande? Hur ser det ut för oss svenska medborgare som bor utomlands men vill flytta hem med våra respektive?

Så tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår din fråga rätt så är den anhörighetsinvandringen du nämner enbart relevant för asylsökande. Här nedanför kommer jag redogöra för gällande rätt i din situation.

När ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, utan ansökan ska då göras i sitt hemland. Men det finns undantag i den nämnda lagen. Vad jag kan se är inget undantag tillämpligt i ert fall. Eftersom jag inte har all information om er, rekommenderar jag dig att själv kolla undantagen i lagen för att se om något är tillämpligt i ert fall.

Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att han måste göra ansökan från sitt hemland, då man som huvudregel måste göra det innan man reser in i Sverige.

Anknytningsansökan via giftermål
Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.

Vad är då försörjningskravet?
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.
För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet, det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Vad innebär detta för er?
Först och främst måste du ha ett jobb och en bostad i Sverige för att din man ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Detta kan därför innebära att du kanske måste åka till Sverige själv först utan din man. Detta eftersom din man måste ansöka om uppehållstillstånd innan han reser in i Sverige, som huvudregel. Han kommer inte få beviljat uppehållstillstånd via anknytning om du inte visar att du kan försörja honom och att du har en bostad åt er.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000