Kan jag flytta med barnet vid gemensam vårdnad?

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och mitt ex flyttade från min hemstad, ca 40 mil bort, när våran dotter va ca 8 månader. Jag har sedan flytten påtalat att jag inte trivs, och skulle vilja flytta tillbaks, vilket han inte velat. Nu är vi separerade sen ett tag tillbaks, och dottern är snart 4 år. Jag vantrivs här, och längtar tillbaks, eller åtminstone närmre min familj då jag inte har någonting här. Han vägrar låta mig flytta med dottern, och vill att jag isf har varannan helg. Vi har gemensamma vårdnad. Har jag ens några rättigheter? Jag känner mig otroligt uppgiven.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad fattar vårdnadshavarna gemensamt beslut i det som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Till detta hör mer ingripande beslut så som barnets bostadsort. Den vårdnadshavare som barnet bor hos får därför inte ensam bestämma att barnet ska flytta med honom eller henne. Kan inte vårdnadshavarna komma överens vart barnet ska bo ska rådande boende bestå. Om en förälder vid gemensam vårdnad trots allt flyttar med barnet mot den andra vårdnadshavarens vilja kan det vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet bör ändras.

Vill du själv ha bestämmanderätt över vart barnet ska bo måste du få ensam vårdnad. Kan inte du och ditt ex komma överens om att vårdnaden ska ändras måste du vända dig till domstol (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?