FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/03/2020

Kan jag flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke vid gemensam vårdnad?

Hej. Pappan och jag är gemensamma vårdnadshavare. Barn, 3 år, är boende med mig (umgänge med pappan 5 dagar varannan vecka).

Vi måste flytta snart och jag har hittat en bra lägenhet på landet i densamma kommunen där vi bor nu (ochså där pappan bor). Det är 15-20 km från barnens skolan, från pappans villa och från där vi bor just nu. Jag har bil, och barnens schema med pappan kommer inte att förändras.

Pappan och jag har en dålig relation. Han har advokat och jag är rädd att han kommer att använda det mot mig att vi flyttar 20 km bort.

Enligt lagen, när måste jag berätta för honom om flytten - hur snart innan vi flyttar? (Eller hur snart ska jag registrera den nya adressen hos Skatteverket?)

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Val av bostadsort räknas som en beslut av ingripande karaktär och kräver därför båda vårdnadshavares samtycke. Kan inte vårdnadshavarna komma överens om var barnet ska bo får det bo kvar där det bor. Flyttar en förälder vid gemensam vårdnad med barnet utan samråd med den andra föräldern kan det vara ett skäl till att vårdnaden eller boendet bör ändras.

Om endast en av vårdnadshavarna anmäler en flytt med ett barn måste den andra vårdnadshavaren underrättas och samtycka till flyttanmälan för barnet. Om du gör en flyttanmälan till Skatteverket utan samtycke från den andra vårdnadshavaren kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan, se 30 § folkbokföringslagen

Sammanfattningsvis bör du komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du flyttar med barnet. Gör du inte det kommer Skatteverket att avvisa din flyttanmälan. Vid en eventuell vårdnadstvist är det till din nackdel om du har försökt flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000