Kan jag flytta med barnen om de är skrivna och bor hos mig?

Hej,

Jag och mitt ex har två barn, 1 år och 3,5 år, som vi har gemensam vårdnad om. Vi bor för tillfället i samma kommun och barnen går på dagis i denna kommun. Jag har barnen på heltid och han har umgängesrätt med barnen varannan vecka. Barnen är folkbokförda hos mig. Det är något vi kommit överens sinsemellan och inget är undertecknat formellt. Min fråga är, har jag rätt att flytta med barnen, även om han skulle motsätta sig detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och ditt ex har gemensam vårdnad ska ni tillsammans besluta i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 13 § FB). Vart barnen ska bo någonstans är en typisk fråga som bägge vårdnadshavare har rätt att bestämma över, en förälder får alltså inte flytta med sina barn utan den andres samtycke. Om föräldrarna inte kommer överens ska "rådande förhållande bestå", vilket innebär att barnen ska bo kvar där de bor för tillfället. Även om barnen alltså redan är skrivna hos dig och bor där på heltid har du inte rätt att flytta med barnen utan ditt ex samtycke, så länge ni har gemensam vårdnad.

Om ni skulle ha svårt att komma överens om en lösning är alternativet att söka om ensam vårdnad istället. Detta kan man göra genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och på så sätt kan du få ensam beslutanderätt över barnen. Ditt ex kan fortfarande ha rätt till umgänge trots att du fått ensam vårdnad. Det som kan vara värt att nämna är att det är ganska svårt att få ensam vårdnad över barn eftersom det sällan är "barnets bästa". Det måste finnas starka skäl som talar för gemensam vårdnad, till exempel att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter.

Ifall ni inte kommer överens om barnens boende kan det vara bra att ta kontakt med familjerätten för samarbetssamtal i er kommun innan ni tar det till domstol. På detta sätt kan man få hjälp med att lösa problemet och komma fram till en bra lösning och slippa de påfrestningar och kostnader ett domstolsförfarande kan medföra.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000