Kan jag flytta med barnen om de är skrivna och bor hos mig?

2017-11-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Jag och mitt ex har två barn, 1 år och 3,5 år, som vi har gemensam vårdnad om. Vi bor för tillfället i samma kommun och barnen går på dagis i denna kommun. Jag har barnen på heltid och han har umgängesrätt med barnen varannan vecka. Barnen är folkbokförda hos mig. Det är något vi kommit överens sinsemellan och inget är undertecknat formellt. Min fråga är, har jag rätt att flytta med barnen, även om han skulle motsätta sig detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du och ditt ex har gemensam vårdnad ska ni tillsammans besluta i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 13 § FB). Vart barnen ska bo någonstans är en typisk fråga som bägge vårdnadshavare har rätt att bestämma över, en förälder får alltså inte flytta med sina barn utan den andres samtycke. Om föräldrarna inte kommer överens ska "rådande förhållande bestå", vilket innebär att barnen ska bo kvar där de bor för tillfället. Även om barnen alltså redan är skrivna hos dig och bor där på heltid har du inte rätt att flytta med barnen utan ditt ex samtycke, så länge ni har gemensam vårdnad.

Om ni skulle ha svårt att komma överens om en lösning är alternativet att söka om ensam vårdnad istället. Detta kan man göra genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och på så sätt kan du få ensam beslutanderätt över barnen. Ditt ex kan fortfarande ha rätt till umgänge trots att du fått ensam vårdnad. Det som kan vara värt att nämna är att det är ganska svårt att få ensam vårdnad över barn eftersom det sällan är "barnets bästa". Det måste finnas starka skäl som talar för gemensam vårdnad, till exempel att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter.

Ifall ni inte kommer överens om barnens boende kan det vara bra att ta kontakt med familjerätten för samarbetssamtal i er kommun innan ni tar det till domstol. På detta sätt kan man få hjälp med att lösa problemet och komma fram till en bra lösning och slippa de påfrestningar och kostnader ett domstolsförfarande kan medföra.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95697)