Kan jag få ut mitt arv i förskott?

Min pappa äger en tomt, vi är 3 syskon. Kan jag lyfta mitt arv i förskott?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och dina syskon är så kallade bröstarvingar, ni ska dela lika på arvet efter din far om inget annat föreskrivs i testamente (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Möjligheten att få ut arvet i förskott finns om din pappa beslutar om det. Du kan alltså inte kräva att få ut ditt arv i förskott.

Huvudregeln är att det som ges till en bröstarvinge under arvlåtarens livstid ska betraktas som förskott på arv om inget annat framkommer genom exempelvis gåvobrev (6 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Skulle din far ge dig tomten skulle det sedan få räknas av från din arvslott i framtiden (6 kapitlet 5 § Ärvdabalken).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, har du en följdfråga är du varmt välkommen att ställa den.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning