Kan jag få tillbaka utmätt egendom om KFM inte lyckas sälja egendomen?

2021-07-31 i Utmätning
FRÅGA
Kan jag sälja ett hus som Kronofogden tagit i utmätning och försökt sälja - utan att lyckas - för fyra år sedan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till utmätning av fastighet så regleras det i 12 kap. Utsökningsbalken. Försäljningen gör antingen genom exekutiv auktion (12 kap. 1 § utsökningsbalken) eller under hand. När det kommer till tidsfristen så bör en fastighets säljas inom fyra månader (12 kap. 11 § utsökningsbalken). Om det inte går att sälja fastigheten efter ett flertal försök brukar fastigheten gå tillbaka till gäldenären enligt kronofogdemyndighet (här). Så om de har försökt sälja fastigheten ett flertal gånger utan framgång bör den gå tillbaka till dig och du bör ha behörighet att sälja huset. Dock ska jag påpeka att jag inte besitter alla sak-omständigheter angående din situation.

Min rekommendation är att du kontaktar kronofogdemyndigheten och tar reda på hur det ligger till med ditt ärende om utmätning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?