Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?

2021-04-29 i Efterarv
FRÅGA
Min mamma dog för många år sedan, hon och pappa hade ett hus tillsammans. Nu har pappa sålt och köpt ny bostad med sin nya sambo.. har jag någon rätt till mammas del av huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Var dina föräldrar gifta?
Om dina föräldrar var gifta upplöses äktenskapet vid den ena makens död (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). En bodelning sker mellan makarna (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods mellan dem och den del som är den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken före gemensamma barn (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Den efterlevande maken ärver den avlidna maken med fri förfoganderätt vilket innebär att den efterlevande maken, i det här fallet din pappa, får använda egendomen precis som denna vill. Vissa undantag finns dock. Din pappa får inte skänka bort stora delar i arvet eller testamentera bort egendomen (3 kap. 2 och 3 §, 12 kap. 1 § Ärvdabalken).

Det här innebär att du som gemensamt barn till dina föräldrar inte har rätt att få ut ditt arv efter din mamma. Utan du får andel som finns kvar av din mammas arv först efter att din pappa dör.

Var dina föräldrar inte gifta?
Var dina föräldrar inte gifta är huvudregeln att den avlidnes arvingar får sin arvslott (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att är din mamma dog skulle du och eventuella syskon till dig få hennes egendom. Om ett arvsskifte redan gjorts där du inte fick din del av arvet, och om din mamma testamenterade allt till din pappa ser situationen annorlunda ut (23 kap. 1 § Ärvdabalken). Då behöver det utredas om du kan kräva ut din laglott efter att arvsskifte gjorts (7 kap 1 § Ärvdabalken). Laglotten är halva arvslotten.

Att få ut del i huset
När man pratar om rätt till arv brukar man generellt sett prata om värdet av arvet (2 kap 1 § Ärvdabalken). Det innebär således inte att du nödvändigtvis har rätt till huset, utan snarare värdet av din mammas del av huset. Sedan om det innebär att du får en faktiskt del av äganderätten i huset eller ett värde som motsvarar detta beror på omständigheter i ditt fall.

Sammanfattningsvis kan du eventuellt få ut din del av arvet om dina föräldrar inte var gifta. Det beror däremot på om arvsskifte redan gjorts och om din mamma testamenterat sin egendom till din pappa. Var dina föräldrar gifta så har du ingen möjlighet att få ut ditt arv efter din mamma medan din pappa fortfarande lever. Boka gärna tid med en av våra duktiga jurister för att närmare reda ut vad du kan göra i din situation.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?