Kan jag få ta del av annans sjukjournal?

FRÅGA
Hej, kan jag få ut någon annans sjukjournal? Om inte, isåfall varför?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I Sverige har alla rätt att få del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1§ Tryckfrihetsförordningen (TF). Det betyder alltså att alla handlingar som är allmänna har du rätt att begära ut av den behöriga myndigheten. Detta kallas offentlighetsprincipen.

I 2 kap. 2§ TF så regleras denna offentlighetsprincip genom sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan alltså begränsas via sekretess. Den sjätte punkten nämner att det kan begränsas på grund av skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden.

Andra stycket tar upp att denna begränsning ska anses i en särskild lag.

Denna lag är OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Just sjukjournalen regleras i 25 kap. 1§ som stadgar att sekretess gäller just inom hälso och sjukvården för uppgifter om enskildes hälsotillstånd.

Sammanfattningsvis kan du inte få ut någon annans sjukjournal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82663)