Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?

2021-05-05 i CSN
FRÅGA
Min mann har en arbetsstillstånd och jag och barnen kom till Sverige på grund av familjeåterförening. Har jag rätt till CSN för att studera om jag är anknytning person till min mann som har arbetsstillstånd ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När får man studiestöd?
Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som tillhandahåller studiestöd (1 kap. 2 § Studiestödslagen). Huvudregeln är att man ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd för att ha rätt till studiestöd (1 kap. 4 § och 5 § Studiestödslagen). Man kan få studiestöd även om man inte är svensk medborgare men p.g.a. anställning eller liknande har rätt till andra sociala förmåner enligt EU-rätten, EES eller avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz (1 kap. 4 §, första och andra stycket Studiestödslagen). Detta gäller även familjemedlemmar till en person som har sådana rättigheter (1 kap. 4 §, tredje stycket Studiestödslagen).

Det här innebär att om du har permanent uppehållstillstånd, eller om din man har det så kan du få studiestöd. Om du eller din man är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du också ha rätt att få studiestöd.

Vad säger CSN?
CSN.se går det att läsa att en person som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning normalt inte har rätt till studiestöd. Ett arbetstillstånd som din man har är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som normalt sett gör att studiestöd inte kan ges ut (6 kap. 1 § Utlänningslagen).

Såvida din man inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan du inte få studiestöd av CSN.

Min rekommendation till dig är dock att vända dig direkt till CSN för att få råd. Huvudregeln är att du inte kan få studiestöd om din man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men undantag kan alltid finnas som är värt att undersöka.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (64)
2021-11-29 Får föräldrar spendera sitt barns studiebidrag?
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?

Alla besvarade frågor (97574)