Kan jag få ner straffet vid bokföringsbrott till lägre än villkorlig dom?

2020-07-24 i Övriga brott
FRÅGA
Fråga: Strafföreläggande eller rättegång? Vad skall jag välja? Jag har ett litet bolag (AB), som alltid lämnat in bokslut i tid ca 15 år. 2017-18 hände många negativa saker och jag övervägde att lägga ned bolaget. (utan skulder). Men, så kom det nya möjligheter och jag beslutade, men försent, att driva bolaget vidare. 2017 ÅRS bokslut lämnades på grund av detta in för sent. Jag betalade de förseningsavgifter som ställdes ut. 2018 och 2019 lämnas in i tid. För en månad sedan fick jag en kallelse till EBM och fick veta att någon privatperson anmält förseningen för2017 års bokslut och att de genomförde en förundersökning om brott. Efter förhöret fick jag frågan om strafföreläggande. Företagsbot på 50.000:- (minus straffavgifterna, samt villkorlig dom. Företagsboten slår hårt på likviditeten, och den villkorliga domen tycker jag är hård, då jag är ostraffad sedan tidigare. Har jag någon möjlighet att mildra detta föreläggande i en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utan att du skriver det uttryckligen är mitt antagande att du anses ha gjort dig skyldig till bokföringsbrott. För bokföringsbrott döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Straffet är fängelse i högst två år, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (11 kap. 5 § brottsbalken). Bokföringsbrott innefattar bland annat för sent inlämnat bokslut. I praxis har förseningar på mer än fem månader vanlig bedömts som bokföringsbrott av normalgraden, oavsett omständigheterna i övrigt. Vid förseningar på mellan tre och fem månader har även övriga omständigheter vägts in i bedömningen av huruvida brottet är ringa eller av normalgraden. Det ska dock alltid göras en sammanvägning av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet (NJA 2018 s. 77, p.16-21).

Jag har vid genomgången av svaret till dig gått igenom vilken påföljd domstolarna vanligen dömer ut vid bokföringsbrott av normalgraden. Den vanligaste påföljden är just villkorlig dom eventuellt i kombination med dagsböter eller samhällstjänst. Att villkorlig dom väljs som påföljd istället för ett fängelsestraff motiveras vanligen med att den åtalade tidigare är ostraffad eller åtminstone inte är dömd för liknande brottslighet och lever under ordnade förhållanden samt att det saknas anledning att befara att vederbörande kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I de fall den villkorliga domen inte kombineras med dagsböter eller samhällstjänst är det vanlig för att det utdömts en företagsbot.

I ditt fall är det rimligt att räkna med en villkorlig dom trots att (och tack vare) att du tidigare är ostraffad. Den lägsta företagsboten som kan utdömas enligt brottsbalkens regler är 5.000 kronor (jfr 36 kap. 8 § andra stycket brottsbalken). En dagsbot om 50.000 kronor vid bokföringsbrott är däremot, sett till hur domstolarna normalt sett dömer, en vanlig summa.

För det fall att du gjort dig skyldig till bokföringsbrott av normalgraden är min bedömning att du inte blir av med den villkorliga domen. Om du skulle lyckas bli av med företagsboten skulle det sannolikt innebära att din villkorliga dom istället förenas med dagsböter. Enda sättet för dig att få en lägre påföljd är att lyckas få ner brottet till ringa bokföringsbrott. För att undersöka möjligheterna därom är min rekommendation att du anlitar en advokat som är specialiserad på ekonomisk brottslighet. Tyvärr arbetar vår juristbyrå varken med straffrätt eller skatterätt.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (919)
2021-03-05 Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?
2021-03-04 Är det brottsligt att tänka en tanke?
2021-02-28 Snattat godis för 50 kr och får en prick, påverkar det mitt körkort?
2021-02-28 Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

Alla besvarade frågor (89960)