Kan jag få ett förskott på arv från min far och vad betyder det i så fall?

Jag planerar att köpa ett hus i Portugal och har pengar till det i mitt kommande arv från min far som är 98 år.

Kan jag fråga om förskott på arv och hur lång tid tar i så fall detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så lever din far fortfarande och du är helt enkelt i behov av pengar som du annars skulle i arv någon gång i framtiden. Detta kan du få i gåva från din far, om han vill ge dig pengarna. I så fall kan gåvan vara ett förskott på arv. Jag förklarar först vad förskott på arv betyder och sen ger jag lite tips på vad du och din far ska tänka på om han ska ge dig en penninggåva.

Man kan få ett förskott på arv som avräknas vid fördelning av arvet

Förskott på arv betyder inte att du har rätt att så att säga hämta ut pengar som du kommer ärva i framtiden. Förskott på arv pratar man om när ett arv efter en person ska fördelas och personens barn har fått pengar eller andra gåvor innan personen dog. Alla gåvor räknas som förskott på arv, om inte den avlidna uttryckligen sa att gåvan inte ska ses som förskott på arv vid gåvotillfället. Om en gåva räknas som förskott på arv kommer man ta hänsyn till gåvorna när arvet efter gåvogivaren fördelas. Andelen du själv får från arvet minskas då med summan du redan fått i förskott (ärvdabalken 6 kap. 1 §).

Ett räkneexempel för att visa på betydelsen av förskott på arv

Låt oss säga att föräldern X har gett ett av sina två barn 50 000 kr i gåva en gång. När X dör har hen 100 000 kr i kvarlåtenskap som barnen ska ärva. Barnen ska då dela lika på summan som är kvar. Först lägger vi till det ena barnets förskott på 50 000 kr till kvarlåtenskapen. Då är det 150 000 kr som ska fördelas lika mellan barnen. Barnen får en andel var på 75 000 kr. Eftersom det ena barnet har fått 50 000 kr i förskott redan innan föräldern dog, så får det barnet bara 25 000 kr nu när arvet fördelas (75 000 – 50 000), medan det andra barnet får 75 000 kr.

Om föräldern hade angett att gåvan inte skulle vara ett förskott på arv hade den här avräkningen inte gjorts. Då skulle den verkliga kvarlåtenskapen på 100 000 kr delas lika mellan barnen och det ena barnets gåva om 50 000 kr tas inte med i beräkningen.

Att ge en penninggåva

Din pappa kan ge dig pengarna du behöver i gåva, om han själv vill det. Du får helt enkelt fråga honom. Jag utgår från att det är en ganska stor summa det gäller. I så fall är det alltid bra att skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument där ni anger dina och din pappas personuppgifter och skriver lite kort att din pappa ger dig en penninggåva. Ange också summan och be din pappa anteckna om han vill att det ska ses som ett förskott på arv eller inte. Sen kan din pappa föra över pengarna till dig på det sätt han vill.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Om det dyker upp några andra frågor är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning