Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?

FRÅGA
Hej,Jag lämnade in en märkesväska för att laga stäng-klaspen. Skomakarn påstod att de beställt ett helt nytt lås till min väska från Chanel butiken. 3 månader passerade och de skyllde på att beställningen var försenad och sen att de fått ett lås men att det var förstort. Sedan när de säger att väskan är klar - så är det inget nytt lås ditsatt (endast en ny skruv plupp) och min väska är helt söndersliten inuti. Vet ej om någon har använt väskan under dessa 3månader eller om de av misstag rivit upp hela lädret och fodret inuti. Ändå hade de mage att låtsas som att den hade nytt lås och tog betalt för det. En Chanel väska i den modellen kostar runt 20 000 begagnad. Ytterst tacksam för råd om vad jag kan göra!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det handlar reklamation och eventuellt skadestånd. När du lämnade in din väska hos skomakaren köpte du en tjänst och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell då du är en konsument.

Kan du reklamera lagningen av väskan?
Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och skomakaren bestämt att låset på väskan skulle bytas ut och det skulle beställas en ny från originaltillverkare. Det är något som inte gjordes och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera lagningen då ni bestämde att låset skulle bytas ut och det blir ett muntligt avtal och därmed faller inom 9 § 3 p. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då skomakaren inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.

Påföljder och reklamation
Vid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader.

Väskans skick
När en näringsidkare har en konsuments egendom i sin besittning så ansvarar näringsidkaren för eventuella skador som skulle uppstå. Det regleras i den 32 § KTjL och då ska näringsidkaren ersätta konsumenten för eventuella skador. När det kommer till vem som ska bevisa skadan så har konsumenten bevisbördan att bevisa att det finns en faktisk skada på föremålet. Sedan har näringsidkaren bevisbördan att bevisa att skadan inte berodde på deras vårdslöshet. Så det betyder att du måste bevisa att skadan hände under den tiden väskan var hos skomakarens besittning. Sedan går bevisbördan över till skomakaren som måste bevisa att de inte har varit vårdslösa för att undgå betalningsansvar. De ansvarar också för andra personer som skulle eventuellt ha rört eller lagat väskan. Som exempel om de skicka väskan till en annan fackman för att fixa väskan så ansvarar skomakaren för deras agerande också.

Vad kan du göra?
Du behöver göra är att reklamera felet och skadan till skomakaren inom rimlig tid, inom två månader. Sedan behöver du och skomakaren bestämma ersättning för den skadan (väskans värdeminskning) och hur du vill gå tillväga med låset. Om du och skomakaren inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?