Kan jag få ensam vårdnad om pappan vägrar följa beslut om umgänge?

2021-09-06 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har 3 barm och deras pappa vägrar att följa umgänge.Vi har ett beslut från tingsrätten angående umgänge. Varannan helg som pappan har inte följt alls. Jag är medveten att om han inte vill så kan man inte göra så mycket. Men vilka möjligheter har jag för att får ensam vårdnad då? Vad händer om han inte följer en dom? Samarbete är omöjligt med honom. Mina barn får inte en enda samtal från honom. Jag ser att jag har drabbats ekonomisk för att kan inte jobba helger och kväller som står i mitt schema (jobbar som USK).Mina barn är 7 (har en diagnos) 6 och 1Vill akut hjälp
SVAR

Hej,

Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår har du och barnens pappa i dagsläget gemensam vårdnad men att barnen bor hos dig. Det är dessa förutsättningar jag kommer utgå från i mitt svar.

Jag kommer nedan att dela upp mitt svar i de två frågor som jag uppfattar att du ställt:

Vad som händer om pappan inte följer beslutet om umgängesrätt.Om du kan få ensam vårdnad.

Reglerna om vårdnad och umgänge hittar du i föräldrabalken (FB).

Vad händer om pappan inte följer beslutet om umgängesrätt?

Barnen har rätt till umgänge med den förälder som de inte bor med, och det är båda föräldrarnas gemensamma ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses (6 kap. 15 § FB).

Eftersom barnens bästa i de allra flesta fall är att ha kontakt med båda föräldrar tycker jag att du i första hand bör försöka få till umgänge mellan barnen och pappan. Om det inte funkar är ett alternativ att du pratar med pappan för att försöka komma fram till ett nytt avtal om umgänge (6 kap. 15 a § stycke 3 FB). Genom att vara tillmötesgående och lösningsorienterad kanske ni kan hitta en lösning som gör alla nöjda!

Om det inte går att få till ett avtal och pappan agerar i strid med beslutet om umgänge, kan du ansöka om verkställighet (21 kap. 1 a § FB). Det betyder att rätten kan tvinga pappan till att följa beslutet. Rätten kan också komma att upphäva umgängesrätten om pappan inte utnyttjar umgänget (RH 1997:59).

Kan du få ensam vårdnad?

Det finns två tillvägagångssätt om du vill få ensam vårdnad.

Det första alternativet är att du väcker talan, dvs att du lämnar in en ansökan till rätten om att få saken prövad. Rätten ska då besluta om du eller pappan ska få ensam vårdnad eller om ni ska ha fortsatt gemensam vårdnad. När rätten gör en sådan prövning läggs stor vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga, att tillgodose barnens behov, samt att ta gemensamt ansvar för barnen (6 kap. 5 § FB).

När jag gör en sammanvägd bedömning låter det som att du har goda chanser att få ensam vårdnad eftersom pappan till barnen inte verkar sätta barnens behov först. Detta baserar jag på att han nonchalerar barnens umgängesrätt, samt enligt dina uppgifter är svår att samarbeta med.

Jag vill dock uppmärksamma dig på att rätten alltid fattar beslut om vårdnad baserat på vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Barnens behov av kontakt med båda föräldrar är något man i rätten tar stor hänsyn till, och skulle kunna väga tyngre än att det finns samarbetsproblem i ert fall. Om du får ensam vårdnad eller inte beror därför på hur stora samarbetsproblemen är.

Det andra alternativet är att du och pappan gemensamt avtalar om att du ska få ensam vårdnad. Ett sådant avtal blir giltigt enbart om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § stycke 1 FB).

Sammanfattning och min rekommendation

Avseende umgänget mellan pappan och barnen rekommenderar jag att du och pappan försöker komma fram till ett avtal. Det bästa är om ni når en överenskommelse som alla känner sig nöjda med och som blir så bra som möjligt för barnen!

Om det inte skulle funka är nästa steg att ansöka om verkställighet så barnen får det umgänge de har rätt till. Tänk på att det oftast är bäst för barnen att ha kontakt med båda föräldrar och att du därför bör jobba för att umgänge sker.

Om du efter försök att lösa umgänget ändå vill ha ensam vårdnad föreslår jag att du försöker avtala med pappan. Skulle han inte gå med på det kan du vända dig till rätten. I en sådan situation kan det vara till din fördel att pappan varken samarbetar eller följer beslutet om umgänge.

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96494)