Kan jag få ensam vårdnad om barnen inte vill träffa den andra föräldern?

2017-12-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag är skild för ca 5 år sedan. Vi har två barn 14 resp. 12 år. Vi har gemensamt vårdnad men inget umgänge med pappan. Barnen vill absolut inte träffa honom och vill helst inte ha någonting med honom att göra. De vill inte heller att han ska få veta om hur det går i skolan eller om vi åker någonstans och detta känns tungt för barnen att om det blir skolresa eller om vi ska flytta så måste vi få godkännande från honom. Vi provade detta Två gånger med adressändring och det tog flera månader för att godkänna tills skatteverket godkände adressändring eftersom det finns ändå inget umgänge. Samma sak med skolan de fick börja på sin drömskola som de strävade efter. Så fort de kom in mailade jag honom, han svarade inte men ringde till familjerätten att jag lurar honom. Vi åkte till portugal, bokade sista minuten resa. Jag mailade honom att vi åker iväg, jag fick inget svar så jag skickade igen efter några dagar. I domstolen säger han att jag inte skickade förrän det var några dagar tills vi kommer hem. Det har hänt flera liknande händelser, nu börjar jag försöka undvika allting som rör barnen som leder till att jag ska kontakta honom. Vi skulle verkligen vilja flytta till större lägenhet , men pga hans godkännande för adressändring drar jag mig tillbaka. Min fråga är : kan jag inte få ensamvårdnad? Speciellt när barnen själva inte vill ha honom i deras liv trots min uppmuntran att de ska ha kontakt med honom. Bara att tänka på det tar så mycket på mina krafter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Legala frågor som rör vårdnaden regleras i 6 kap. föräldrabalken [ nedan förkortat till FB]. Som huvudregel i vårdnadsfrågor gäller att barnets bästa alltid ska hamna i fokus. I bedömningen av barnets bästa ska man se till att barnen har god kontakt med båda föräldrarna, men också att hänsyn tas till vad barnen själva vill utefter deras ålder och mognad. Ju äldre barnen blir, desto mer hänsyn tar man till deras vilja. Barn som är 12 resp. 14 år är tillräckligt gamla för att deras vilja och åsikter ska väga tungt [6 kap. 2a § FB].

När det gäller att barnen ska ha god kontakt och umgås med båda föräldrarna är utgångspunkten om barnen vill umgås med den föräldern de inte bor med. Därmed spelar det ingen roll om pappan vill träffa barnen, för om barnen inte vill det så behöver de inte.

Kan du få ensam vårdnad?

Som huvudregel står barnen under både din och deras pappas vårdnad efter att ni skiljt er [6 kap. 3 § 2st FB]. Detta kan dock ändras om någon av föräldrarna vill ändra i vårdnaden. För att du ska få ensam vårdnad kan domstolen i den ort där du bor med barnen besluta att du ska få ensam vårdnad om en gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa [6 kap. 17 § FB]. Om du inte skulle vilja gå till domstol finns det en möjlighet att avtala med pappan om att du ska få ensam vårdnad över barnen. Då krävs det att socialnämnden godkänner det samt att pappan skriver under [6 kap 6 § FB]. Utefter hur du har beskrivit situationen skulle jag nog vilja påstå att du har större chans i domstol om pappan skulle vara motvillig till att skriva ett avtal.

Om du går till domstol

Utefter vad jag tidigare presenterade om barnets bästa kommer domstolen lägga stor vikt vid vad dina barn själva vill. De kommer också lägga vikt vid din och pappans förmåga att samarbeta i frågor som berör barnen. Som du beskriver det verkar det som att du försöker hålla en god kontakt och informera, men att pappan inte ger någon respons alls utan försöker motarbeta.

Slutsats: detta kan du göra

Utefter den informationen du presenterat för mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att du kan gå till domstol som kan förordna att du ska ha ensam vårdad om de bedömer att det är för barnens bästa. Eftersom de tar stor hänsyn till barnens vilja när de är så pass gamla som de är, finns det chans att det kan påverka utgången positivt.

Om du inte vill gå till domstol kan du avtala med pappan om ensam vårdnad, men då måste han skriva under detta samt få ett godkännande från socialnämnden.

Hoppas verkligen allt löser sig för dig! Hör av dig om du har något mer du undrar över.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98546)