Kan jag få ensam vårdnad för att det underlättar praktiskt?

Hej!

Min fd sambo lämnade mig och min dotter i Göteborg för att bo i samma stad som sina vänner, Stockholm.

Han sa då att han ville ha henne varannan helg och alla lov.

Nu, 3 lov senare, har han haft henne några dagar över jul. Han hör sällan av sig och när han väl gör det så skuldbelägger han mig genom att skriva -sorgligt att vi inte ses varje dag till hennes mobil.

Han vill att jag hämtar och lämnar på flygplatsen vilket tar 3 timmar i snitt varje gång.

Jag vill såklar att min dotter ska träffa sin pappa, men vill gärna ha ensam vårdnad då det underlättar i vardagen med alla blanketter osv ska fyllas i o han flyttat 50 mil bort.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Se till barnets bästa

Utgångspunkten i vårdnadsfrågor är att alltid sträva efter barnets bästa. Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat (både i svensk lag och Barnkonventionen) och består av flera aspekter. Det får inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern, man främjar kontinuitet i barnens liv, barnen har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna och slutligen får barnets egna vilja påverkan av beslutet i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)

Ansöka om ensam vårdnad?

Min bedömning av de omständigheter du angett har jag svårt att se att du vinner en tvist om vårdnaden då man generellt inte beviljar ensam vårdnad ensamt grundat ur planeringssyfte och att det är praktiskt enklare så. Det finns ett fall där man nekade ansökan om ensam vårdnad för ena föräldern där skälet egentligen var för att det hade underlättat valet av skola för barnet. Det ansågs inte tillräckligt (RH 2007:42) Den rättsliga relationen mellan barnet och vårdnadshavaren är starkt och domstolen ska främja gemensam vårdnad till den gräns det är lämpligt. Samarbetssvårigheter är ett kriterium som kan drabba den gemensamma vårdnaden och därför vara grund för ensam vårdnad, men då ska samarbetssvårigheterna vara stora och allvarliga och påverka barnet negativt. Att han flyttar ner sina negativa känslor på barnet talar inte till hans fördel som vårdnadshavare, men jag tror inte det är tillräckligt för att en domstol skull beröva honom vårdnaden. Domstolens bedömning kan skifta beroende på hur barnet påverkas, hur ofta han gör det och hur han uttrycker sig. En förälder får uttrycka sin saknad till sitt barn men inte manipulera eller försöka skuldbelägga på ett sätt som gynnar föräldern till mer umgänge.

Mitt råd till dig

Att ansöka om ensam vårdnad anser jag inte är den bästa lösningen. Om relationen mellan ert barn och ditt ex är bra och inte till skada för ert barn så är det barnets bästa domstolen kommer stå fast vid. Jag förstår att det måste vara jobbigt rent praktiskt men det är tyvärr inte tillräckliga skäl för att ditt barns pappa ska förlora vårdnaden.

Däremot finns det en mindre ingripande åtgärd ni kan göra. Pappan till ditt barn kan ställa ut en fullmakt till dig, en fullmakt där han ger dig tillstånd att fatta vissa enklare beslut inom skolan när de kräver 2 underskrifter exempelvis. En fullmakt kan vara generell men jag anser att det är bäst att specificera innehållet för att undvika konflikter i framtiden.

För att säkerställa ur bevissynpunkt att ett fullmaktsförhållande föreligger är alltid bevittning bra även om det inte krävs, och gärna att de skriver under på samma fullmakt och styrker att det är en frivillig överenskommelse. Jag råder er att kontakta familjerätten i er kommun för hjälp med att formulera en sådan fullmakt. När två vårdnadshavare ständigt bråkar om samma sak gällande vårdnaden kan även familjerätten hjälpa er reglera bindande avtal över hur vårdnaden ska skötas. Genom detta förfarande kan ni exempelvis komma överens om hämtningar när barnet flyttas mellan boenden. Jag ser inga hinder med att få hjälp av dem att avtala fram en fullmakt för skolärenden heller, till följd av att han bor så pass långt bort. Familjerättens mål är att vårdnaden ska ske så konfliktfritt som möjligt för barnets skull. Jag råder dig att ta hjälp av dem, om fler samarbetsproblem uppstår i familjerätten, eller han fortsätter att föra över sina negativa känslor på barnet så kan det utöka chansen till ensam vårdnad, förutsatt att barnet tar skada av situationen.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den BroekRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”