Kan jag få ensam vårdnad fast den andra föräldern inte går med på det?

2019-08-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Mina barn 10 och 12 år. trivs inte med deras mammas nya sambo. Dom får inte träffa kompisar som dom vill. Inta ta hem kompisar eller åka till kompisar fast det är fullt möjligt.Personen har börjat att styra över vad dom får och inte får göra på fritiden också.Begränsar spel och tv tid är en sak men att göra det till en sådant utsträckning att barnen inte gör något än att sitta på sina rum alternativt i smyg tittar på sina mobiler.Baren har i över 6 månader sagt att person har förändrat deras liv och att deras egen mamma också till stor del förändras på grund av sambon. Barnen har sagt åtskilliga gånger sagt att deras egen mamma inte bryr sig om dom eller hjälper dom när det kommer till deras skolgång.Dom har varit tydliga med att dom är intresserade av att flytta till mig men då den ena är 10 så är dom/vi rädda att dom kommer splittras. Vilket skulle göra den som är 10 mer utsatt då den är ensam hos mamman vart annan vecka.Jag har försökt förklara för deras mamma att barnen känner såhär men möts då bara av att barnen överdriver, Jag ska skötta mitt eget m.m.Så frågan är kan jag få ensam vårdnad av barnen fast dom är 10 och 12 även om inte mamman går med på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du och barnens mamma har gemensam vårdnad för era barn och att era barn idag bor hos både dig och sin mamma. Vidare tolkar jag din fråga som att du och barnens mamma inte kan komma överens samt att barnen inte mår bra av förhållandena hos sin mamma och således önskar du ensam vårdnad för era barn. Mitt svar kommer därför att besvaras efter detta.

Då din situation gäller umgänge med barn tillämpas föräldrabalken (FB) för att utreda din fråga. Vidare är principen och regeln om "barnets bästa" avgörande i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa, tas barnets ålder och mognad till beaktande.

Vidare, angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Observera här att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet.

Om boende och umgänge

Det är rätten som beslutar om vårdnad och boende i de fall föräldrarna inte kan komma överens om detta, enligt 6 kap. 5 § FB.

Lagen säger också att ni alternativt kan avtala om era barns boende, genom att det sker skriftligen och med socialtjänstens godkännande. Vid denna bedömning utgår lagstiftaren från att det är barnen som har rätt att umgås med föräldern, inte att det är föräldern som har rätt att umgås med barnet. Vid bedömningen om era barns boende, vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande för den bedömningen. Detta medför att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, kommer att beaktas vid bedömningen för barnets bästa och därmed dennes vårdnad, enligt 6 kap. 2 a § FB. Om domstolen skulle finna dig som ensam vårdnadshavare för dina barn, utifrån barnets bästa, har dina barn fortfarande rätt till umgänge med dess mamma.

När får ett barn själv bestämma över umgänge och boende?

Idag finns det ingen lagstadgad ålder för när ett barn själv får bestämma om sitt umgänge eller boende. Några få praxis (avgöranden från högsta domstolen) har dock grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när hen har fyllt 12 år. Men observera att detta inte är en utskriven rättighet, utan endast något som kan användas som en utgångspunkt och att denna utgångspunkt tillämpas olika från varje enskilt fall, beroende på vad som blir bäst för barnet i den enskilda situationen, utifrån fallets enskilda omständigheter. Därmed som ovan redogjort, ska alla beslut fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa, enligt 6 kap 2 a § första stycket FB. Principen om barnets bästa beaktas med hänsyn till barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad, enligt 6 kap. 2 § tredje stycket FB. Detta innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill, ju äldre och mognare barnet är.

Sammanfattande svar

- Det är rätten som beslutar i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.

- I frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande.

- Om barnet är 12 år eller äldre ska barnets vilja vara avgörande för dennes vårdnad, boende och umgänge. Om ditt barn då är 12 år eller äldre och vill bo mer hos dig eller sin mamma är det så och den andra förälderns får acceptera.

- Det är barn som har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Detta innebär enligt avgöranden från högsta domstolen att det är barn som har rättigheter till sina föräldrar och inte föräldrarna som har rättigheter till sina barn.

Tips och råd om vad just du kan göra

Att begära om ensam vårdnad är ett stort steg och kan bli en stor omställning för barnen. Ett bra första steg i ert fall kan vara att ta kontakt med socialtjänsten, så att du och barnens mamma kan träffas under samarbetssamtal för att diskutera er situation med hjälp. Med hjälp av socialtjänsten kan ni genom dessa samarbetssamtal samtala och eventuella avtala om hur vårdnaden och umgänget med era barn ska se ut framöver. Under dessa samtal råder jag dig till att berätta om dagens situation, vart står ni idag och vad vill ni åstadkomma med era samtal. Lyssna även på dina barns mammas situation, hur hon känner och vad som ligger till grund för barnens uppfattning om sin mamma. Samarbetsavtal kan vara en bra väg att gå, om ni inte själva kan diskutera och samtala om era barns vårdnad och umgänge på egen hand. För att få kontakt med familjerätten och socialtjänsten kan du ringa till din kommuns växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Om ni inte skulle kunna enas i samarbetssamtal, eller att mamman inte vill delta, rekommenderar jag dig att du kontaktar en jurist, som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om vårdnad och umgänge för era barn. Ett sådant avtal börjar gälla när både du och mammans till barnen undertecknat det. Juristen kan även hjälpa dig att företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och du blir tvungen att gå till domstol för att få det avgjort. Om du är intresserad av att träffa en jurist rekommenderar jag dig till att vända dig till Lawlines Juristbyrå, där du kan bli tilldelad en jurist anpassad efter just ditt ändamål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med ditt ärende. Tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen om du önskar mer hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (696)
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja
2020-01-29 Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

Alla besvarade frågor (77193)