Kan jag få ensam vårdnad?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Min barns pappa(15-7åringar)flyttar till nånann stan utanför barnen ca 400 km.Det bara jag som ska ta hand om dom.Kan jag ha ensam vårdnad till mina barn?Mvh
SVAR

Jag förstår frågan som att ni i nuläget har gemensam vårdnad men att du vill ha ensam vårdnad. Vill du få till en ändring i vårdnaden är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller inte (6 kap. 5 § föräldrabalken). Någon presumtion för gemensam vårdnad finns inte, däremot kan man säga att utgångspunkten för domstolen är gemensam vårdnad så länge barnens liv och tillvaro fungerar på ett rimligt sätt. Är det så att ni hittills har haft gemensam vårdnad och det har fungerat bra ser jag inte någon anledning till att domstolen skulle ge dig ensam vårdnad enbart baserat på pappans flytt. Däremot pekar flytten på att du fortsättningsvis blir boendeförälder eftersom man ogärna vill skilja barnen från deras invanda boendemiljö med skola, kompisar, fritidsaktiviteter och allt annat det innebär. Pappan till barnen kommer istället att ha rätt till umgänge (6 kap. 15 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88317)