Kan jag få ensam vårdnad?

Rätt till enskild vårdnad?

Vi är separerade sedan 2 tillbaka. Barnet har hela tiden varit skrivet hos mig ,är hos pappa varannan helg.

Enligt muntligt avtal även en eftermiddag mellan dessa två veckor.

Det sistnämnda sker dock bara när han känner för det och aldrig om jag vill välja dag.

Pappan bor i 1 rum och kök och barnet har inte egen säng.

Barnet är 5 år.

Det finns heller ingen soffa i lägenheten,utan endast EN fåtölj.

Pappan låter ofta bli att svara på sms,"För han känner inte för det"

Underhåller går via försäkringskassan då han inte betalade i tid några tillfällen.

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid en vårdnadstvist ska barnets bästa beaktas, och det är det som styr om domstolen beslutar om gemensam eller ensam vårdnad om barnet/barnen, föräldrabalken 6:2a. Vid bedömningen av barnets bästa ska vikt fästas vid om det finns en risk för barnet att råka illa ut, exempelvis risken för att utsättas för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa, föräldrabalken 6:2a. Domstolen ska även fästa vikt vid att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrarna, föräldrabalken 6:2a. Barnets egen vilja kan också beroende på barnets ålder och mognad ha betydelse i bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon förälder ska få ensam vårdnad, föräldrabalken 6:2a . Även samarbetssvårigheter kan vara en omständighet som kan ha betydelse för vårdnaden.

Det kan även vara så att en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Är så fallet finns det stor risk att vårdnaden ges till den andra föräldern, föräldrabalken 6:7. Samma sak gäller om ena föräldern anses vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, föräldrabalken 6:8a.

Det finns, som ovan beskrivits, en del saker som domstolen tar hänsyn till vid bedömningen av om föräldrarna ska få gemensam vårdnad eller om ena föräldern ska få ensam vårdnad. Jag kan inte säkert avgöra om du har rätt till ensam vårdnad eller inte, utan det är något som domstolen får göra. Av det som framgår av din fråga är det dock inte säkert att domstolen finner situationen så pass allvarlig att ensam vårdnad ges, men som sagt är det något som domstolen får avgöra.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”