Kan jag få en betalningsanmärkning utan att målet är avslutat hos tingsrätten?

2018-11-09 i Domstol
FRÅGA
Kronofogden har överlämnat ett mål till tingsrätten för fortsatt handläggning!Hur lång tid tar det innan målet behandlas?Kan jag få en betalningsanmärkning utan att målet är avslutat hos tingsrätten?Om vi under tiden når en uppgörelse eller förlikning - vem meddelar detta till Tingsrätten eller Kronofogden ???
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handläggningstid

Handläggningstiden för tvistemål påverkas av att många mål blir avgjorda snabbt genom att parterna, med eller utan tingsrättens hjälp, kommer överens om hur tvisten ska lösas. Tvistemål som avgörs efter huvudförhandling kan ha en handläggningstid på uppemot ett år och längre, men i sådana fall har man också haft ett förberedande sammanträde i tingsrätten och skriftväxling i olika frågor. Det är dessvärre inte möjligt att besvara denna del av frågan mer ingående. Handläggningstiden beror nämligen på flera olika faktorer.

Kan betalningsanmärkning utfärdas under tiden för handläggning i tingsrätt?

Ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten ger ingen betalningsanmärkning för dig som är privatperson och det betyder inte att någon har slagit fast att du är betalningsskyldig. Det är en uppmaning att antingen betala eller inom en viss tid protestera mot vad fordringsägaren påstår. Om du inte protesterar medger du att du är betalningsskyldig. Då kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett så kallat utslag, vilket innebär att det registreras en betalningsanmärkning på dig i kreditupplysningsföretagens register.

Om du har protesterat mot fordran (vilket du har gjort) hos Kronofogdemyndigheten kan den som kräver dig på pengar välja att ta ärendet vidare till domstol. Om du anser att du inte är betalningsskyldig, men din skuld har hunnit bli ett mål i domstol är det viktigt att du följer domstolens anvisningar om att svara på brev och att komma till domstolen om du kallas. Annars kan domstolen komma att meddela en så kallad tredskodom. En tredskodom ger dig en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen och är mycket svår att få bort därifrån.

Det ska även noteras, att det inte är Kronofogdemyndigheten som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på olika uppgifter som de samlar in från olika håll. Skulle kreditupplysningsföretaget ifråga önska utfärda betalningsanmärkning under tiden förhandläggning i domstol, kan de göra så. Det är dock inte särskilt troligt, eftersom fordran är tvistig, det vill säga, ni tvistar om huruvida skulden är giltig.

Vem meddelar överenskommen förlikning?

Kommer ni till en överenskommelse under tiden för tvistens handläggning, får någon av er (förslagsvis båda parterna) eller era ombud meddela domstolen och Kronofogdemyndigheten.

Slutsats

Det är dessvärre inte möjligt att precist besvara hur lång handläggningstiden är i tingsrätten. Handläggningstider uppemot ett år är dock inte ovanliga. Du kommer med stor sannolikhet inte få en betalningsmärkning under tiden för handläggningen. Ni som parter eller ombud meddelar domstolen och Kronofogdemyndigheten om eventuell förlikning.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (335)
2019-03-20 Byte av offentlig försvarare
2019-03-18 Vilka mål dömer förvaltningsrätten i och kan en fiskal döma i dessa mål?
2019-03-03 Resning av laga kraft-vunnen dom i hovrätten
2019-03-01 Tillämpa EU-rätt i svensk domstol

Alla besvarade frågor (66900)