Kan jag erkänna brott på telefon för att slippa rättegång och/eller kan jag använda strafföreläggande?

2018-02-13 i Domstol
FRÅGA
Hej! Jag är 16 år och jag har snatat för 89 kroner från en smink butik, vid social och polisförhör nekade jag bråttet och nu har åtal väckts. Jag vill inte gå på rättegången. Jag undrar om jag kan ringa och erkänna att jag har begått brottet och att det är lugnt med att jag får böter eller vad som helst som straff för det är verkligen jobbigt att gå på sånt jag får psykisk sjuk pågrund av det. Jag läste på och det stod att jag kan använda mig av strafföreläggande. Hur ska jag göra, hjälp mig!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det i vissa fall finns en möjlighet till strafföreläggande istället för dom i tingsrätt. I vissa fall kan åklagaren även besluta om att inte alls väcka åtal eller besluta om strafföreläggande. Detta kallas åtalsunderlåtelse, som är speciellt vanligt vid fall där den misstänkte är under 18 år.

Strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse blir dock INTE aktuellt om åklagaren redan har bestämt sig för att väcka åtal. Du skriver i frågan att åtal redan väckts, och om detta stämmer finns det alltså dessvärre ingen möjlighet till strafföreläggande. Då har åklagaren redan bestämt sig för att väcka åtal, och det som då återstår är rättegång.

Du kan då inte ringa och erkänna innan rättegången. Istället borde du se till att dyka upp på rättegången och erkänna på plats.

Är du säker på att åtal redan väckts?om inte så kan strafföreläggande bli aktuellt

Om du har fått hem en order om att du ska infinna dig i en rättegång på en viss tid och plats, ja då låter det som att åklagaren har valt att väcka åtal. Har du fått hem detta? Om du inte har fått hem detta är det inte säkert att åtal har väckts. Dubbelkolla detta.

Om åtal inte har väckts av åklagaren finns det nämligen fortfarande en möjlighet för åklagaren att besluta om strafföreläggande. Strafföreläggande är alltså inget som du kan begära själv, utan det måste beslutas av åklagaren (rättegångsbalken 48 kap. 1 §).

Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte får en möjlighet att skriva under att denne är skyldig till brottet och att denne godkänner ett straff som åklagaren angett. Det är åklagaren som bestämmer hur lång tid man har på sig att godkänna ett strafföreläggande (rättegångsbalken 48 kap. 2 §).

Om åklagaren beslutar om strafföreläggande så kommer detta skickas hem till dig i ett brev. Det är då viktigt att svara och skriva under detta om du vill godkänna strafföreläggandet (rättegångsbalken 48 kap. 9 §). Om du struntar i att svara på brevet kan åklagaren väcka åtal vid tingsrätten.

Mer information om strafföreläggande finns här på: Åklagarmyndighetens hemsida, och här på: Polisens hemsida.

Ett annat alternativ för åklagaren är åtalsunderlåtelse

Eftersom du är under 18 år och det rör sig om ett mycket litet brott är det också möjligt för åklagaren att besluta om åtalsunderlåtelse (rättegångsbalken 20 kap. 7 §). En åtalsunderlåtelse innebär att det inte blir någon rättegång, och inget straff döms ut, men man antecknar brottet och att det är du som har begått det.

Mer information om åtalsunderlåtelse finns här: på Åklagarmyndighetens hemsida.

Sammanfattning

Du skriver i din fråga att åtal redan väckts. Om detta stämmer blir det inte aktuellt med vare sig strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Du borde då se till att dyka upp på rättegången och erkänna brottet där.

Om åtal däremot inte har väckts kan det bli aktuellt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse istället. Vid åtalsunderlåtelse behöver du inte göra någonting, men vid ett strafföreläggande behöver du vara noga på att svara på om du godkänner straffet så snart som möjligt för att undvika att åklagaren väcker åtal i tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll