Kan jag drabbas av min sambos studielån vid separation?

FRÅGA
Min sambo hade ett studien när vi hon flyttade in till mig för 25år sedan. Om vi nu separerar kan hon kräva att jag ska ta över halva hennes studilån?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kort och gott kan hon inte kräva att du betalar av ett öre på hens studielån. Under vissa förutsättningar kan dock lånet dras av mot din sambos samboegendom. En sådan avräkning skulle innebära att du får ut mindre pengar ur en sambodelning.

Samboegendom

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske, om någon utav er begär det (8 § Sambolagen). Bodelning innebär att värdet av er samboegendom räknas ut och delas lika. Samboegendom är exempelvis inredning, köksmaskiner och annat till hemmet som ni köpt under er tid som sambos (3 § och 6 § Sambolagen). Er gemensamma bostad räknas också som samboegendom förutsatt att ni köpt den med avsikt att bo där tillsammans (3 § och 5 § Sambolagen). Till detta räknas inte saker som ni köpt till privat bruk exempelvis Smycken, tv-spel som bara du använder (6 § Sambolagen). Bilar ingår aldrig i en bodelning.

Bodelningen

Värdet av er samboegendom ska räknas ut var för sig (12 § Sambolagen). Sedan dras skulder som härrör från samboegendomen av mot samboegendomen. Skulder som inte har någonting att göra med samegendomen ska först och främst dras av ifrån den egendom som inte är samboegendom. Täcks inte lånet av värdet på den enskilda egendomen så får den dras av mot den sambons samboegendom (13 § Sambolagen). Men aldrig din samboegendom!

Värdet av er samboegendom läggs sedan ihop till en klumpsumma. Denna klumpsumma ska sedan delas lika mellan er (14 § Sambolagen).

Exempel

För att visa hur en sambodelning kan gå till har jag gjort ett avskalat exempel:

Sambo X äger en bil (100.000 kr), en tv (7000 kr), soffa (10.000 kr) och en micro (500 kr). Tv:n, soffan och micron köptes under tiden X bodde med sambo Y. X har ett lån på bilen om 50 000 kr och ett lån på soffan om 2 000 kr.

Bilen är aldrig samboegendom, lån som inte hör till samboegendomen ska inte i första hand avräknas från samboegendomen. Lånet täcks av värdet på bilden, varför lånet inte avräknas på samboegendomen. Lånet på soffan hör dock till inköp av samboegendom, varför detta lån får räknas av på X:s samboegendom.

X:s samboegendom: 7000 + 10 000 + 500 kr – 2000 kr = 15 500 kr

Sambo Y äger en säng (12 000 kr) som är samboegendom och äger ingen annan egendom. Hen har också en studieskuld om 100 000 kr.

I detta fall har Y ingen egendom som skulden kan dras av på, varför den måste dras av på samboegendomen. Dock täcks inte lånet i Y:s samboegendom. Detta innebär dock inte att Y bidrar med – 88 000 kr i samboegendom, utan Y bidrar med 0 kr.

Y:s samboegendom: 0 kr

Total samboegendom: (15 500 kr + 0 kr)/ 2 = 7 750 kr.

Sambo X och Y får ut 7750 kr var ur sambodelningen.

Sammanfattning

Som i exemplet ovan kan det hända att den samboegendom som du bidrar med ska delas lika mellan er samtidigt som din sambo inte bidrar med någon samboegendom vid bodelning. Det innebär såklart att du går lite "back" i en bodelning. Men en situation där du tvingas betala hens studieskuld kommer inte att uppkomma om ni väljer att gå skilda vägar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84285)