Kan jag dömas till högre straff om jag överklagar domen?

2020-12-16 i Domstol
FRÅGA
Jag blev dömd för narkotikabrott normalgraden till 18 mån. Jag har inget i mitt brottsregister sedan tidigare. Blev dömt i tingsrätten men ska nu överklaga till hovrätten. Vad tror ni att utgången blir i hovrätten? Kan dom döma till högre straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgången beror på omständigheterna i varje enskilt mål
Varje situation är unik vilket innebär att jag tyvärr inte har möjlighet att svara på hur utgången eventuellt skulle kunna utspela sig i hovrätten eftersom jag inte har tillräcklig information om hur det ser ut i ditt fall.

Du ska inte förlora på att få saken prövad igen
Det finns en princip som heter förbudet mot Reformatio in pejus (latin för förändring till det sämre). Principen innebär att ett överklagande inte får resultera i att domstolen dömer den överklagande parten, i det här fallet dig, till en allvarligare rättsföljd än domen som överklagats. Du ska alltså inte kunna förlora något på att få saken prövad i domstol igen om den första domen anses vara felaktig.

Viktigt att notera är att det här gäller förutsatt att det endast är du som överklagar. Det ovan nämnda gäller således inte om även åklagaren väljer att överklaga domen.

Principen har fastslagits i 51 kap. 25 § första stycket rättegångsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98704)