Kan jag dömas till högre straff om jag överklagar?

2021-08-21 i Domstol
FRÅGA
En person i min närhet har blivit dömd i tingsrätten för grov förskingring . Hon har överklagat domen som gav 18 månader. Stort bevis finns men hon nekar FF. Kan hon fällas till högre straff eller lindrigare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har en person i din närhet överklagat sin dom och du undrar nu om hon kan få ett högre eller lägre straff. För att besvara detta kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB).

Kan hon få ett högre straff?

I 51 kap. 25 § 1 st. RB återfinns en processrättslig princip som kallas reformatio in pejus eller med andra ord "förändring till det sämre". Denna princip innebär att om det endast är den tilltalade som överklagar eller om åklagaren överklagar till den tilltalades fördel får hovrätten inte döma till en strängare påföljd. Hon kan alltså inte, om det endast är hon som överklagat, få ett längre fängelsestraff än 18 månader. Skulle det dock vara så att åklagaren också överklagat till hennes nackdel gäller inte principen. Hon kan då få ett högre straff, det vill säga mer än 18 månaders fängelse.

Kan hon få ett lindrigare straff?

Hon kan givetvis få ett lindrigare straff. Om det blir så eller inte beror på vilken bedömning hovrätten gör av dels bevisningen, dels andra faktorer som påverkar påföljdsbestämningen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96479)