Kan jag dömas till fängelse för en stöld som var ett misstag och som jag ångrar?

Fått kallelse till förhör , grov stöld, packade ner min mors varor från kassabandet, packade i all hast ner en plånbok,som låg på bandet , tänkte mig inte för, ångrade, lämnade kvar i kundvagnen, tydligen har dom sett detta på övervakningskamera, kan jag få fängelse för denna enorma ångerfulla misstag, tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Brottet grov stöld behandlas i brottsbalken 8 kap. 4 §. I bestämmelsen kan du läsa att straffskalan sträcker sig från fängelse i sex månader som lägst och fängelse i sex år som högst. Brottet har alltså enbart fängelse, och inte böter, i straffskalan. Den som döms för brottet kan alltså räkna med att ett fängelsestraff. Märk dock väl att domstolen inte är bunden till åklagarens brottsrubricering, och därför kan det mycket väl bli så att domstolen istället kommer fram till att du ska dömas till "vanlig" stöld eller "ringa stöld", beroende av hur domstolen bedömer omständigheterna i ditt fall. Både stöld och ringa stöld innehåller, utöver fängelse, böter i straffskalan. Personligen tycker jag inte att omständigheterna (från din text) motiverar brottsrubriceringen "grov" stöld, men det är som sagt ytterst upp till domstolen.


För att ådömas straffet krävs dock att du faktiskt döms för brottet. Av den text du skrivit verkar det tvetydigt om du faktiskt haft uppsåt att ta plånboken eller inte, eftersom du dels skriver att du "i all hast packade ner en plånbok som låg på kassabandet" (vilket indikerar att du faktiskt inte såg plånboken och att det därför var ett ärligt misstag) och samtidigt att du "ångrade" dig (vilket indikerar att du trots allt var medveten om vad du gjorde).

Åklagaren (i det fall saken leder till åtal) måste bevisa dels att du olovligen tagit något som tillhör någon annan och att tillgreppet inneburit skada för denne, och dels att du haft uppsåt till det hela (dvs varit fullt medveten och villig till att göra som du gjorde). Om åklagaren yrkar för grov stöld så måste denne även motivera varför brottet ska rubriceras som grovt. Det brukar vanligtvis röra sig om stölder av mycket värdefulla saker eller stölder som skett på ett väldigt integritetskränkande sätt (typfallet är inbrott i hemmet).

Sammanfattningsvis: ja, du kan dömas till fängelse om du bedöms vara skyldig till brottet. Om du döms för grov stöld är det dessutom troligt att du ådöms ett fängelsestraff. Om du däremot döms för stöld eller ringa stöld finns det dessutom en chans att du istället får böter som straff.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo