Kan jag dömas till dagsböter trots att förundersökningen är nedlagd?

2019-11-20 i Narkotikabrott
FRÅGA
Förundersökning är nerlagd för narkotikabrott och innehav. Kan jag dömas till dagsböter ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att bena ut de olika delarna i din fråga och avslutar med en sammanfattning.

Dagsböter kan, förutom att dömas ut av domstolen, ges i form av strafföreläggande - vilket är en ersättning till rättegång i domstol. Detta kan ske om en misstänkt till exempel erkänner brottet. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom i en domstol och går till så att du får hem blanketten där du godkänner straffet. Detta är möjligt vid brott som är begränsade till böter och villkorlig dom. Vill man inte godkänna ett strafföreläggande kan åklagaren istället väcka åtal och förfarandet sker genom en rättegång i domstol.

För att dömas till dagsböter krävs i annat fall att en domstol finner dig skyldig till brottet och det är här förundersökningen spelar roll. När en förundersökning läggs ned beror detta vanligen på att utredningen och/eller bevisningen inte räcker till för att åklagaren ska kunna väcka åtal. För att åklagaren ska väcka åtal krävs att denne på objektiva grunder tror att målet skulle leda till en fällande dom. En nedlagd förundersökning kan dock upptas igen, om ny bevisning skulle inkomma kan åklagare fatta beslut att återuppta den.

Således utläser jag att förundersökningen i ditt fall helt enkelt lagts ned och du är inte i nuläget föremål för åtal. För att du ska ges dagsböter krävs i annat fall ett strafföreläggande (vilket jag inte kan utläsa i din fråga skulle vara aktuellt för dig) och är inget som annars utgår automatiskt av att förundersökningen lagts ned.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (432)
2020-08-07 Indraget körkort om tidigare drogtest visat positivt?
2020-08-05 Narkotikabrott
2020-07-27 0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?
2020-07-26 Fråga om narkotikabrott

Alla besvarade frågor (82647)