FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag25/07/2022

Kan jag dömas om jag köper aktier efter att jag tagit del av insiderinformation?

Hej Lawline. Jag och några vänner satt och diskuterade insiderbrott och handel. En fråga som dök upp är om jag skulle kunna dömas om jag får reda på insiderinformation och köper en aktie på grund av den infon?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Huvuddefinitionen av insiderinformationen finner vi i art. 7 marknadsmissbruksförordningen. Det definieras som information av specifik natur som inte har offentliggjorts. Informationen ska direkt eller indirekt röra en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och om den offentliggjorts, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument. Utgångspunkten för insiderinformation är att en emittent (företaget som ger ut aktien) så snart som möjligt ska informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten (art. 17 marknadsmissbruksförordningen). I praktiken innebär ”så snart som möjligt” att informationen ska offentliggöras i princip omedelbart.

Om någon förfogar över insiderinformation och använder denna information för egen eller annans räkning förvärva eller avyttra de finansiella instrument som insiderinformationen rör, så anses insiderhandel föreligga (art. 8.1 marknadsmissbruksförordningen). Den som genomför förbjuden insiderhandel kan dömas för insiderbrott enligt 2 kap. 1 § marknadsmissbrukslagen. I paragrafen ställs olika situationer upp som anses utgöra insiderbrott. En situation som anses utgöra insiderbrott, är om en person följer ett råd eller uppmaning om att förvärva eller avyttra de finansiella instrument som informationen avser eller om man ändrar eller återkallar en order avseende sådana finansiella instrument. Som svar på din fråga om du kan dömas för att du förvärvar aktier på grund av insiderinformation så beror det på om du agerar efter ett sådant råd eller en uppmaning, som avses i punkten 2, som grundar sig på insiderinformationen.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”