Kan jag dömas för urkundsförfalskning om jag ändrar mitt eget namn i ett examensbevis?

2019-01-22 i Övriga brott
FRÅGA
Ändring av examensbevis.Det är inte ovanligt att personer som är dömda för brott och sedan omtalas i media byter namn för att undgå att stigmatiseras. Om den dömde efter namnbyte "förfalskar" sitt examensbevis genom att själv ändra sitt namn på betyget i enlighet med namnbytet, gör han sig då skyldig till urkundsförfalskning (vilket fordrar att det föreligger "fara i bevishänseende")?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du skriver kan någon göra sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken) om personen:

1. framställer en falsk urkund genom att,

2. oberhörigen


3. ange annans namn eller på annat sätt framställer en falsk urkund

Det finns två typer av urkundsförfalskning. Den första typen är när en person upprättar en falsk urkund genom att exempelvis skriva dit någon annans namn. Den andra typen är i de situationer när personen förändrar en redan upprättad äkta urkund.

Om personen 'förfalskar' sitt namn på urkunden är det alltså den andra typen av urkund som aktualiseras.

4. om åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Här krävs det att det är sannolikt att man kan tro att det som förfalskats är äkta. Svaret på din fråga beror alltså på hur bra förfalskningen är. Men om personen själv ändrar namnet på examensbeviset på ett sådant sätt så någon kan tro att det namnet skulle stått där är rekvisiten för urkundsförfalskning uppfyllda.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (629)
2019-05-19 Det kan vara brottsligt att obehörigen klä sig i uniform/bära myndighetsbeteckningar
2019-05-16 Hur stor är risken för att dömas för övergrepp i rättssak?
2019-05-13 Kan en förundersökning tas upp igen?
2019-05-09 Vad gör jag med ex-sambos saker?

Alla besvarade frågor (69197)