FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB29/06/2022

Kan jag dömas för stöld om jag tagit en vara av misstag?

Hej! Idag blev jag misstänkt för stöld av hårband i stadium polisen kom , det var omedvetet stöld eftersom jag visste inte att jag hade på mig fortfarande hårbandet men jag visste inte vad jag ska säga och trodde att det var något litet och tänkte att det skulle bli bättre om jag sa det som jag blev misstänkt för jag var rädd och chockad eftersom det är första gången jag hamnar i den situationen och jag fick inte ringa mina föräldrar vilket gjorde mig rädd jag är en 16 åring som verkligen satsar på sig framtid och därför var jag rädd och visste inte vad jag ska säga. Jag vill inte att min rädsla ska förstöra min framtid. Så helt enkelt berättade jag allt vid polisförhöret allt fel och vågade inte säga sanningen för tänkte att det var en liten sak bara . Dessutom det som anses vara stulen kunde säljas igen. Så min fråga är kan jag få omprövning på polis förhöret där jag får säga sanningen. Ett till sak som glömde nämndes är att mina föräldrar var inte närvarande under förhöret utan i telefon samtal och de förstod inte vad som pågick. Hopps jag får svar så snabbt som möjligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som verkar vara aktuellt i ditt fall är ringa stöld (8 kap. 2 § Brottsbalken, BrB). En stöld räknas generellt sett som ringa om värdet på det stulna understiger 1250 kr, vilket jag utgår från att hårbandet gjorde. För att du ska kunna dömas till ansvar för brott krävs att du har haft uppsåt, det vill säga att du var medveten om vad du gjorde, eller hade insikt härom. Att av misstag få med sig en vara ut från en affär är generellt sett inte ett brott. I ditt fall så verkar du inte ha varit medveten om att du gick ut ur affären med hårbandet, vilket tyder på att du inte hade uppsåt till att ta med dig det. 

Är du misstänkt för brott har du alltid rätt att ändra dina uppgifter till polisen. Jag skulle råda dig till att bestrida brott, då du faktiskt inte gjort någonting olagligt i och med att du inte tog med dig hårbandet "med mening". Jag skulle också råda dig att kontakta polisen och förklara situationen, samt begära att det hålls ett nytt förhör där dina föräldrar också kan närvara. 

Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli ansvarig för brottet ringa stöld om du inte har haft uppsåt att ta hårbandet och du borde därför kontakta polisen och be om att det hålls ett nytt förhör.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare