Kan jag dömas för skattebrott om jag informerar skatteverket i efterhand?

FRÅGA
Hej, jag äger sen 10 år tillbaka ett semesterhus i USA. Vi har använt det för semester men har även hyrt ut det genom bolaget som som tar hand om huset och dels genom AirBnB. Vi har varje år redovisad intäkter och utgifter till IRS - amerikanske skatteverket - samt sales tax varje månad till de lokala myndigheter. Vi har varje år gått med 'förlust' då kostnader (fastighetsskatt, skötsel, el/gas, etc) för att driva huset är större än uthyrningsintäkterna. Vi är bosatta och fullt skattepliktiga i Sverige. Då jag vet att Sverige och USA har dubbelbeskattningsavtal och då vi inte har haft någon finansiell vinst på att äga huset, så har jag INTE upplyst Skatteverket om att jag äger ett hus i USA - på trots av att det är en fråga i självdeklarationen. Min första fråga: Har jag begått något olagligt genom att inte informera om detta - och vad är eventuell påföljd? Jag hävdar i alla fall att jag inte har gjort mig skyldig till skattebrott då jag inte har undanhållit några pengar från Skatteverket givet att jag har skattat i USA. Men finns där andra påföljder? Om det finns påföljd, vill du rekommendera att jag går tillbaka och ändrar i tidigare självdeklarationer och tillägger denna info? Min andra fråga: Jag funderar på att sälja huset och föra pengarna tillbaka till Sverige. Tyvärr har huset förlorat i värde så jag kommer inte att få reavinst som ska beskattas. Men blir det problem med SKV att jag för in pengar från försäljningen till mitt konto i Sverige? På förhand tack!
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Kan du dömas för skattebrott?

Enligt 2 § skattebrottslag så döms den som uppsåtligen underlåter att lämna en uppgift, när underlåtenheten leder till fara för att skatt inte kan tas ut, för skattebrott. Man kan alltså dömas även om skatteverket inte gått miste om skatteintäkter, så länge som det funnits risk för detta. Det finns ett undantag, 12 § skattebrottslag, för när personen själv vidtar rättelse av underlåten eller felaktig uppgift. Då kan man inte dömas för skattebrott, så länge rättelsen inte föregåtts av att skatteverket gjort skärpta kontroller av aktuellt område.

Kan du påföras skattetillägg?

Ibland kan man istället påföras skattetillägg 49:4 skatteförfarandelag. Skattetillägg kan tas ut om en oriktig uppgift har lämnats till vägledning för egen beskattning. Här föreskrivs inte uppsåt. Underlåtenhet att lämna uppgift likställs med oriktig uppgift 49:5 skatteförfarandelag. Från skattetillägg undantas också fall där den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättar den felaktiga uppgiften 49:10 punkt 2 skatteförfarandelag, om inte rättelsen görs efter att skatteverket gått ut med att dom genomför kontroller av aktuellt område.

Fastighetsskatt för försäljning

Om du skulle göra en vinst genom försäljningen kan du bli skatteskyldig i Sverige för vinsten. Men i Sverige beskattas du bara för vinst som uppstår vid fastighetsförsäljning (se 45 kap inkomstskattelag samt 44:13 inkomstskattelag). Går du med förlust när du säljer huset behöver du inte betala skatt i Sverige. Eftersom jag studerar svensk juridik kan jag inte svara på om du blir skatteskyldig i USA för försäljningen, för att få reda på det bör du kontakta amerikanska myndigheter eller en jurist inom amerikansk rätt. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA har både landet du har hemvist i (Sverige) och landet fastigheten ligger i (USA) rätt att ta ut skatt vid försäljning av fast egendom, Artikel 6 skatteavtalet. Skulle du mot förmodan göra en enligt svensk rätt skattepliktig vinst, samt beskattas i USA för samma försäljning, avräknar Sverige den skatt du betalat i USA enligt skatteavtalet Artikel 23 punkt 2.

Sammanfattning

Jag råder dig att självmant lämna information till skatteverket om ditt innehav av fastigheten. När du självmant lämnar uppgift riskerar du inte att dömas för skattebrott eller att påföras skattetillägg. Du blir inte heller skattskyldig för fastighetsförsäljningen om du skulle gå med förlust, och gör du en vinst har du rätt att avräkna den skatt du betalat i USA från din svenska skatt.

Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.

ebba.ekstrand@lawline.se

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll