Kan jag byta jobb trots att min arbetsgivares avtal med det andra företaget?

2017-11-25 i Avtal
FRÅGA
Jag har blivit erbjuden jobb hos en kund till min arbetsgivare. I mitt anställningsavtal står det att jag inte får byta jobb till en konkurrent men det är det inte tal om nu. Däremot står det i avtalet mellan min arbetsgivare och kunden att ingen av parterna får anställa en anställd i det andra bolaget utan godknnande. Kan jag som anställd råka illa ut om min flytt inte är godkänd av min arbetsgivare?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Man kan säga att din fråga i grunden handlar om huruvida två företag som har ett avtal mellan varandra kan binda dig som är en tredje part med sitt avtal. Något som är ganska klart är att kundföretaget som anställer dig begår ett avtalsbrott gentemot din nuvarande arbetsgivare och sannolikt får betala skadestånd. En annan fråga är vad som händer med ditt anställningsavtal. Det gäller ju mellan dig och din potentiellt nya arbetsgivare och bör inte kunna hävas på grund av ett avtalsbrott mellan företagen.

Man brukar säga att två parter inte kan sluta avtal som innebär förpliktelse för tredje man, vilket innebär att personerna A och B inte kan sluta ett avtal som innebär någon förpliktelse för personen C. Däremot kan de avtala om att en av dem, eller båda två, ska ge pengar till C, till exempel. Applicerat på din frågeställning torde det betyda att ett avtal mellan företagen inte kan hindra dig från att ta anställning på det andra företaget, men att det kan förekomma skadestånd företagen sinsemellan!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1563)
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?
2021-11-11 Hjälp att utforma bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (97358)