FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning29/06/2022

Kan jag byta faktureringsbolag under utmätning?

Hej! Jag har löneutmätning via det faktureringsbolag jag använder. På grund av problem med löneutbetalningar i tid och fakturamallar som inte möter mina behov vill jag testa ett annat bolag. Helst skulle jag vilja använda mig av mer än ett företag för olika kunder. I vanliga skulle inte det vara något problem, men hur blir det med löneutmätning? Är jag skyldig att bara att använda det företag som KF gör utmätning av?

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till lawline med din fråga.

Frågor om utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Med löneutmätning menas att arbetagivaren betalar en viss del av din lön till kronofogden (7 kap. 3 § UB). Det finns inget i lagen som hindrar att man till exempel byter arbetsgivare under utmätningen. Ändrade förhållanden, som exempelvis att dina inkomster ökar eller minskar, ska ändras om det finns anledning till det (7 kap. 10 § UB). Det är du som gäldenär som har ansvar för att anmäla sådana förändringar som är relevanta (4 kap. 14. § UB). 

Sammanfattningsvis finns det inget som hindrar att du använder dig av ett annat bolag, förutsatt att du anmäler det till kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare