Kan jag byta efternamn till ett namn som används som firmanamn av företag i Sverige, om dessa företag lämnar sitt samtycke till att detta sker?

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej. P g a skilsmässa vill jag byta mitt efternamn till ett nybildat namn. Det finns dock 3 mindre företag i Sverige som har det namnet (plus tillägget CO, AB mm). Jag har skickat ut blankett och bett om samtycke, men ett företag svarade så här: "Vi kan ej samtycka till ett byte av ditt efternamn till – BXXXXXXG. Det är för oss viktigt att behålla företagsnamnet -- BXXXXXXG — ensamt i sitt slag". Är det möjligt att formulera något i stilen, i t ex samtycket, att jag ej har eller någonsin kommer ha för avsikt att använda namnet som näringsidkare, utan enbart som efternamn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om förnamn, efternamn och gårdsnamn regleras i lagen (2016:1013) om personnamn. I lagens 13 § anges att byte till ett nybildat efternamn får ske om samtliga förutsättningar i lagens 14-19 §§ är uppfyllda, eller om det annars finns särskilda skäl för bytet av efternamn. Först och främst behöver du kontrollera att ingen annan privatperson bär det namn som du vill ansöka om - i det fallet är namnet inte nybildat och du behöver då ha samtycke från den - eller de - som för närvarande bär det.


I lagens 15 § 1 st 6 p finns den bestämmelse som är av störst intresse för din situation. Enligt denna bestämmelse får man inte byta till ett nybildat efternamn som kan förväxlas med någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken (firmanamn) eller varukännetecken (varumärke). Samma information finns att tillgå på Skatteverkets hemsida under relevant underrubrik (jag lägger en länk här). Enligt lagens förarbeten utgör detta skydd "ett utflöde av det firma- och varumärkesrättsliga skyddet i egentlig mening", utan någon vidare detaljerad utveckling av vad detta i praktiken innebär.


Enligt lagen framgår inte att detta skydd kan "åsidosättas" om innehavaren av rättigheten (ägaren av varumärket) samtycker till att namnet även används som efternamn. Annorlunda uttryckt: efternamnet kan ju fortfarande förväxlas med firmanamnet/varumärket även om rättighetsinnehavarens samtycke inhämtas. Det framgår inte av lagtexten eller någon tillgänglig praxis att ett samtycke åsidosätter risken för förväxling. I andra frågor rörande firmanamn och varumärken kan dock rättighetsinnehavaren samtycka till att rättigheten används för andra ändamål, så enligt min mening borde lagen inte utgöra något hinder i denna situation (förutsatt att du faktiskt får samtycke från företagen). Jag vill dock poängtera att jag inte är helt säker på den här punkten, eftersom lagen inte omnämner samtycke specifikt och det inte finns någon vägledande praxis på området.


Så för att besvara din fråga - kan ett samtycke utformas på det sätt du beskriver i din fråga (i den mån ett samtycke är giltigt i frågan)? Ja, krasst sett kan du och företaget komma överens om, i princip, vad som helst er två emellan. Detta sker alltså inom ramen för en överenskommelse (eller ett avtal, rätt och slätt) där företaget kan ställa upp villkor för användandet av varumärket/firmanamnet och rättsföljder av att dessa villkor inte följs. Företaget kan exempelvis villkora att du inte på något sätt använder efternamnet i näringsverksamhet, och att du åläggs att upphöra med användandet samt betala skadestånd i det fall du bryter mot villkoret.


En central fråga i din situation är alltså enligt min mening om företaget med giltig verkan kan samtycka till att dess skyddade firmanamn eller varumärke används som efternamn, eller om lagen sätter stopp för detta p.g.a. att det inte framgår av dess ordalydelse att samtycken är giltiga. Jag tror att företaget kan lämna ett giltigt samtycke - regeln finns ju till för att ge skydd till de rättigheter som innehavarna har enligt varumärkeslagen och lagen om företagsnamn - men jag är som sagt inte helt säker på den saken eftersom det inte framgår någonstans att så är fallet. Det är till syvende och sist upp till Skatteverket att råda klarhet i frågan i sin handläggning (jag rekommenderar att du i detta skede bifogar företagens samtycke till dina ansökningshandlingar).

Om
det är så att rättighetsinnehavaren samtycke är giltigt så ser jag inga problem med att denne ställer upp villkor för samtycke till användandet av rättigheten och rättsföljder (t.ex. skadestånd) av att villkoren inte följs (som givetvis är upp till dig att acceptera eller inte; det är ju trots allt en överenskommelse). Detta görs lämpligen i själva samtycket, men kan även göras i ett separat avtal som refererar till samtyckesdokumentet.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du har även beställt 30 minuters uppföljning per telefon. Jag kommer därför att ringa dig på torsdag (18/6) kl 10:30. Om denna tid inte passar dig ber jag dig att höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så bestämmer en ny tid.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92130)