FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning15/10/2020

Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

Hej!

Jag vill börja studera juridik men är dömd och har suttit tid för ett mindre grovt människorov, jag kom ut för 2 år sedan och är nu 22 år gammal. Hur påverkar detta min chanser att utbilda mig och få jobb efter skolan om gallringstiden är på 10 år. Jag tänker att praktik under utbildningen kan bli en svårighet då uppgifterna fortfarande finns kvar.

Brottet begicks när jag var 19.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att förekomma i belastningsregistret är inget hinder för att söka till juristlinjen eller annan juridisk utbildning. Det görs ingen kontroll alls av belastningsregistret vid en ansökan till juristlinjen eller annan utbildning i juridik, och att du då har begått brott innan kommer inte uppmärksammas eller spela någon roll för utbildningen. Det påverkar med andra ord inte dina chanser att utbilda dig inom juridik.

Hur ditt belastningsregister påverkar dina chanser för jobb kan det inte lämnas något klart svar på egentligen. Det är upp till aktuell arbetsgivare om denne vill ta det i beaktning till din nackdel eller inte. Vid alla anställningar tar en arbetsgivare hänsyn till en mängd olika omständigheter för att se om du passar för tjänsten eller inte, en sådan hänsyn kan vara om du begått brott innan.

Har du något särskilt yrke inom juridiken du är mer intresserad av råder jag dig att höra av dig till konkreta arbetsgivare inom just detta område för att få reda på hur de ställer sig till din situation. Detta kan dock inte användas som ett 100 % säkert svar, en arbetsgivare kan ju t.ex. ändra sig i frågan, men du kan då åtminstone få någon uppfattning om hur läget ser ut. Detsamma gäller för praktiken, där kan du också höra av dig till olika alternativ för praktikplatser för att kolla deras inställning i saken.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?